"Da sa Herren til Samuel: Lyd folket i alt det de sier til deg! For det er ikke deg de har forkastet, men det er meg de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem. Slik har de gjort helt fra den dag da jeg førte dem opp fra Egypt og til den dag i dag. De forlot meg og tjente andre guder. Og nå gjør de slik mot deg også. Men lyd nå deres ord! Du må bare vitne alvorlig for dem og varsle dem om hvordan han vil bære seg at, den kongen som kommer til å råde over dem." 1 Sam 8,7-9

Gud skapte menneskene til å råde på jorden. Adam og Eva hadde et fortrolig forhold til Gud, de møtte ham hver kveld og de snakket sammen. De to visste at det var Gud som hadde skapt dem til mann og kvinne. Men så kom dagen hvor Satan drev sin valgkamp i Guds hage, og han greidde å overtale dem til å lyde hans ord.

Dette valget ble et valg som tok avstand fra Guds ord til dem. Det førte til et skille. De fikk ikke lenger gå i Guds hage, men ble drevet ut fra den pga ulydigheten mot Gud.

Senere økte menneskene på jorden, de valgte aldri å tro på en Gud, men syndet mot ham daglig, unntatt Noah. Han ble funnet rettferdig for Gud og han med sine, til sammen 8 sjeler ble reddet for død og undergang på jorden, syndefloden tok de andre. Utfra Noahs slekt vokste det opp nye slekter og utfra en av disse tok Gud ut Abraham, som slektsfar til hans hus på jorden. Moses ble senere en leder for Guds pakt med Israel folket. Israel ble hans menighet på jorden og Gud sa til dem hvorledes lederen skulle styre folk og landet.

Men så kom dagen da Guds folk så rundt seg og skuet hedningenes demokrati. Hedningene hadde en konge til å styre over seg, og det smittet over på Guds folk.

De ville også ha en konge over seg, ikke en Gud som styrte dem. Derfor sier Herren i dagens drypp til Samuel,  «det er meg de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem». Folket valgte en jordisk konge til styre over seg og siden har jordens mennesker vært delt i to flokker. De som tjener Herren og de som tjener verdens gud. Valget for oss mennesker er å tjene den vi tror på.  Jesus er Gudsvalget og Satan er verdensvalget.

11.september 2017 skal vi voksne kvinner og menn i vårt land bestemme hvem som skal styre over oss. 24 partier stiller seg opp som kandidater til styre oss og vårt land de kommende 4 årene. Hvem vil du gi din stemme til? En stemme til partier som river ned vår Guds tro, er en stemme til landets fall.

«Om dere nå bare vil frykte Herren og tjene ham og lyde ham og ikke være gjenstridige mot Herrens ord, men følge Herren deres Gud, både dere og kongen som råder over dere!» 1 Sam 12,14