«Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom, ved sin Ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre menneske, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde.» Ef 3,16-19

Paulus gikk igjennom mange prøvelser og trengsler, men han visste i sitt indre menneske at ingen kunne rive han ut fra Jesus Kristi kjærlighet. Han hadde fått erfare dagens drypp i praksis.

Vi går inn i en ferietid fra arbeid og skolegang til en rekke kristne arrangement rundt omkring det vidstrakte land. Voksne og unge får god kroppslig mat på fat og åndelig mat i «kopper og kar». Det gir en oppsving i det daglige livet med Jesus.

Hva er det som kan hindre oss i å nå Jesu Kristi fellesskap , når vi kristne kommer sammen?

Vi ser i starten på Guds menighet i Apostelgjerningene 2,42-44 var det var som holdt sammen fellesskapet:

«De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles.»

Når vi kjenner Kristi kjærlighet, den som overgår all kunnskap, den vil så fylle oss oppriktige troende kristne til hele Guds fylde. Med de ordene vil jeg ønske alle «drypp venner» en riktig god og oppbyggende sommerferie. Herren vet om «høstdryppene» kommer ut i august.

«Innhøstingen erforbi, sommeren ertil ende, menvier ikke frelst.» Jer 8,20