«Men vær Ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedra dere selv. For dersom noen er en Ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige ansikt i et speil - han så på seg selv og gikk bort, og glemte straks hvordan han så ut. Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov, og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning.» Jak 1,22-25.

Guds ord gir oss kunnskap om å komme igjennom dagene med glede i hjertet. Forutsetningen er at en utfører jobben som Ordet sier .

I disse sommertider opplever vi at Guds ord blir forkynt ut ekstra i media, leirer og private sammenkomster av feriende folk etc. Om Gudsordet blir liggende bare i hodet på de som hørte det, da ble det ikke mere enn en enveiskommunikasjon. Guds ord til vårt øre, men når det blir liggende der, så stopper Ordets utbredelse til omgivelsene og videre ut i verden.

Det sies mange ganger om politikerne, at de prater en masse ord om hva de skal gjøre om vi stemmer på deres parti. Når valget er over stilner ordene som ble talt og løftene om konkrete tiltak uteblir. Om de kan da sies at de var partienes talerør, men fikk ikke være de som fikk oppfylle deres valgtaler. De sviktet i ord og i gjerning. Hva fører dette til for politikerne? Jo, folkets forakt. Demokratiet svekkes og landet vårt armes ut med «fremmedgjøring». Ingen tør å si hva de mener, for frykten kommer over dem. Ikke Guds frykt, men frykt for hva som vil komme.

Det gjelder for oss troende kristne å være Guds disipler, som ikke frykter for kommende tider, for Herren har jo sagt oss hva som vil skje framover. Kunsten er bare at vi holdes «varme» i Åndens nærhet og lyder hans stemme. Særlig når vi vet at ingenting kan skille oss fra Jesu kjærlighet.

«Og Moses gjorde så. Han gjorde i ett og alt slik som Herren befalte ham.» 2 Mos 40,16