«..og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første budet. Det andre, som er like stort, er dette: Du skal elske din neste som deg selv! Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse.» Mark 12,30-31

Bakgrunnen for dagens drypp kom fra en av de skriftlærde, som hadde lyttet til Jesu undervisning til folket , kom bort til Jesus og spurte ham om hva som er det første av alle budene? Svaret Jesus ga ham er dagens drypp.

Den skriftlærde sa til ham etter dette svaret, at det var sant det han sa. Nemlig at Gud er en og at det ikke er noen annen Gud uten ham. Videre la han til at det å elske ham av hele hjertet og av all forstand og av all makt, og å elske sin neste som seg selv, det er mer enn alle brennoffer og slaktoffer.  Da Jesus så at han svarte forstandig, sa han til ham at han var ikke langt borte fra Guds rike!  Etter det svaret var der ingen av de andre som våget å spørre ham mer.

For oss som lever i dag med Jesus i våre hjerter har fått et nytt liv, det gamle livet er borte, for alt er blitt nytt i Jesus Kristus. Vi ble faktisk født på nytt. Ikke i kjødelig forstand, men i vår ånd. Fra den dag fikk vi Kristi sinnelag som overbevise oss om veien vi skal gå hver en dag. Da lærer vi å elske vår neste som oss selv, vi gir dem den samme kjærligheten som Jesus gir oss.

En evangelist reiste til et krigsområde hvor muslimene herjet. Han ble advart av de kristne på stedet han kom til, at vitnet han åpent om Jesus Kristus på gaten, så ville han bli drept av IS folkene på stedet. Han sa at ingen kunne døde ham, for han død en gang før.

De troende innfødte brødrene stod bare forundret tilbake, men han vitnet om Jesus Kristus da en politimann satte geværmunningen rett på brystet hans. Resultatet ble at geværet sank ned og politimannen vinket han bare bort. De andre evangelistene som hadde gjort slike opptreden før , var blitt skudd.

«Men for meg selv akter jeg ikke livet mitt et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjenesten som jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om Guds nådes evangelium.»  Apgj 20,24