"Når du kan ete og blir mett og bygger gode hus og bor i dem, og ditt storfe og ditt småfe økes, og ditt sølv og ditt gull økes, og all din eiendom økes - vokt deg at du da ikke opphøyer deg i ditt hjerte, så du glemmer Herren din Gud, ….. Si da ikke ved deg selv: Det er min kraft og min sterke hånd som har vunnet meg denne rikdommen. Men kom Herren din Gud i hu! For det er han som gir deg kraft til å vinne deg rikdom, fordi han vil holde sin pakt som han med ed har inngått med dine fedre, som en kan se den dag i dag. Men dersom du glemmer Herren din Gud og følger andre guder og dyrker dem og tilber dem, da vitner jeg mot dere i dag at dere for visst skal omkomme." 5 Mos 8,12-14a,17-19.

Hva har vi som nasjon å si til dagens drypp?  Tilgi oss at vi som nasjon har glemt deg i vår rikdom!

Vi går mot et stortingsvalg, hvor vi skal velge inn de partiene som får nok stemmer fra oss stemmeberettigede. Hvert parti har sine oppsatte kandidater til å representere dem på Stortinget. Hva skjer ved voteringen av en sak hvor partiledelsen har bestemt hva deres  representanter skal stemme  og noen representanter stemmer etter sin overbevisning?  Da kommer mange  «trusler» fra partiledelsen om ekskludering fra partiet, da blir i tilfelle den ekskluderte sittende på Stortinget perioden ut. Han representerer da sin egen overbevisning i hver sak.  Andre kan gå over som medlem i et annet parti på Stortinget om de vil ta vedkommende inn.

Det må være orden i egne rekker ellers så vil partiet rakne og løse seg opp. Det er makten som råder og styrer oss i hverdag og helg. Men makten er nå foran et Stortingsvalg lagt i våre stemmeberettigedes hender.

« så velg i dag hvem dere vil tjene,» sa Josva til folket sitt, men uansett hva de valgte, så ville han med sitt hus tjene Herren. (Jos 24,15)

Så et valg må hver og en av oss ta den 15.9.2017 . Du kan velge å ikke avgi din stemme, da må vi andre som stemmer være bevisste i våre valg, hva sier Ånden til meg i mitt hjerte? Ta partiprogrammene for deg og se hvem av dem som regner med en allmektig Gud i sine handlinger for stortingsperioden. La dem få din stemme, for Jesus sa : «For den som ikke er imot oss, er for oss.» Mark  9,40.

«For også jeg er en mann som står under myndighet, og har soldater under meg igjen. Sier jeg til den ene: Gå! - så går han, og til en annen: Kom! - så kommer han, og til tjeneren min: Gjør dette! - så gjør han det.» Luk 7,8