«For den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren. Men den som ikke finner meg, skader sin egen sjel. Alle de som hater meg, elsker døden.» Ordsp 8,35.36.

Mange unge, voksne og til og med gamle mennesker tenker i en travel hverdag: Hva er meningen med livet?

Du vokser opp , går din obligatoriske skolegang, for så å finne et yrke, som kanskje krever enda mer skolegang? Til slutt er du kanskje gift og har stiftet en familie. Livets dager er ikke like og mange ganger tenker en : Hva er meningen med livet her. Er det bare et kort opphold på under 100 år her på jorden, som så forsvinner til intet på denne jord?

- Den verdenskjente astrofysikeren Neil deGrasse Tyson er i Trondheim i forbindelse med vitenskaps- og musikkfestivalen Starmus. Før han skulle inn, slo han av en prat med ventende fans for å besvare ett av de store spørsmålene for menneskeheten: Hva er meningen med livet?

«- Meningen med livet er ofte noe folk tenker at de må søke etter, og kanskje finne under en stein eller bak et tre. Folk bruker hele livene sine på å finne meningen med livet. For min egen del har jeg funnet ut at meningen med livet skapes av deg selv,» sier deGrasse Tyson entusiastisk.

«- Man går gjennom livet og samler kunnskap basert på hvem du kjenner og ressurssituasjonen din for øvrig. På denne måten kan du selv skape en meningsfylt tilværelse for deg selv og din nære. Når du vet at du selv kan skape en mening med livet - så er det kort vei til svaret. Hvis du hele tiden søker etter meningen med livet blir det vanskeligere å finne svaret, og du dør ulykkelig og utilfreds. Du dør mens du lurer på om du har gått glipp av noe, mens du egentlig bare har gått glipp av det du selv kunne skapt.  Dette mener jeg er meningen med livet.»

Da er vi kristne heldige som har fått anledning til motta svaret fra mesteren over skaperverket, Jesus Kristus, Guds sønn:

«Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.» Matt 10,39