"Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Har du innsikt, så fortell meg det! Hvem fastsatte dens mål? Vet du det? Eller hvem spente målesnor ut over den? Hvor ble dens støtter senket ned, eller hvem la dens hjørnestein, mens alle morgenstjerner jublet, og alle Guds sønner ropte av fryd?" Job 38:4-7

Vi som lever anno 2017 opplever mer og mer oppfyllelsen av Daniels bok , for eks. Daniel 12,4: 

«Og du, Daniel: Gjem disse ordene og forsegl boken inntil endens tid. Mange skal granske den, og kunnskapen skalbli stor.»

Det amerikanske romfartssenteret NASA kunngjorde 19.6.17 at de har oppdaget 219 nye planeter ved hjelp av Kepler-teleskopet, som har til hensikt å jakte på planeter i verdensrommet. Funnene ble presentert på en pressekonferanse på NASAs forskningssenter i Silicon Valley. Ti av de nyoppdagede planetene har riktig størrelse og temperatur til å kunne støtte liv. De ti planetene befinner seg i den såkalte beboelige sonen (Goldilocks zone). Det innebærer at planetene er riktig posisjonert i forhold til rekkevidden til stjernen, slik at planeten har en overflatetemperatur som kan holde flytende vann. Syv av de ti planetene som kan støtte grunnlaget for liv, går i bane rundt stjerner som ikke er helt ulike vår egen sol.

- «La meg få si en ting som er viktig for oss. Er vi alene? Kanskje Kepler har indirekte fortalt oss i dag, selv om vi trenger bekreftelse, at vi antakelig ikke er alene,» sa NASA-forsker Mario Perezi under pressekonferansen.

Nei, jeg vet i alle fall om en planet som heter Himmelen, hvor min skaper Gud, bor, sammen med Jesus og Ånden pluss en hærskare av engler og de rettferdiges ånder som levde her på jorden, men som døde i troen på en levende frelser, Jesus. Må kunnskapen om Gud ikke glemmes ut, for da er vi ille ute.

«Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg deg, så du ikke skal tjene meg som prest. Du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn.»