"Gjør vel imot din tjener, så jeg kan leve! Da vil jeg holde ditt ord. Opplat mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov! Jeg er en gjest på jorden, skjul ikke dine bud for meg!" Sal 119,17-19.

Leste om en gutt som var delvis døv kom en dag hjem med en lapp fra skolens ledelse. På lappen stod det at foreldrene burde ta gutten ut av skolen. Begrunnelsen var at han "ikke var i stand til å lære noe som helst." Da guttens mor leste lappen så sa hun: "Min sønn Tom  er ikke dum. Jeg skal selv undervise ham."  Etter dette tok moren, som tidligere hadde vært lærer, Edison ut av skolen og ga ham hjemmeundervisning. I tillegg til foreldrenes hjemmeundervisning leste Edison praktisk talt alle bøkene på det lokale biblioteket. Han var særlig interessert i bøkene om vitenskap. Husker vi hva denne mannen ble når han ble voksen? «Lyspærens» far og med over 1000 patenter i USA over diverse oppfinninger.

Salmisten i dagens drypp har gjort også sin erfaring med Gud. Han ber Gud om å gjøre vel imot ham, så han kan leve. Gjør Gud det for ham , så vil han til gjengjeld holde hans ord. Han ber således om at Gud skal åpne hans øyne, slik at han ser de underfulle ting som står i hans lov. Salmisten innser at han er kun en gjest på jorden, så da ber han Gud om ikke skjule hans bud for ham.

Jeg blir mer og mer imponert over Guds ord. « Be, skal dere få. Let, skal dere finne. Bank på, skal det bli lukket opp for dere.», sa Jesus i Matteus 7,7 .«Der hvor åtselet er, der skal gribbene samles.» sa Jesus i Matteus 24,28. I dag vet vi mer om hvor «gribbene» vil samles i de siste dager, for nå har Israel funnet olje og den kommer av «åtsel» fra urgammel tid. Betlehemstjernen har vi alle hørt om, der hvor tre vismenn kom til Jerusalem for å høre hvor en konge nå var født."De sa: Hvor er den jødenes konge som er født nå? For vi så hans stjerne i Østen, og er kommet for å tilbe ham." Nå sies det at NASA har funnet ut at Betlehemstjernen på den tid var to planeter som steg opp og viste seg på himmelen over Betlehem. Den en planeten kalles Melek og den andre Sedek, noe som igjen får tankene over på Hebreerne 7,1-3, som sier:

«Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for den høyeste Gud. Det var han som gikk Abraham i møte og velsignet ham da han vendte tilbake etter seieren over kongene.Det er han som Abraham ga tiende av alt. Han er - når en tyder navnet - for det første rettferdighets konge. Dernest er han også Salems konge, det vil si: freds konge. Han er uten far og uten mor - uten ættetavle. Hans dager har ingen begynnelse og hans liv ingen ende, men han er gjort lik med Guds Sønn, og han er prest for alltid.»

Når vi vet at ingen kunne være konge og prest samtidig i Israel uten en , det var Messias. Bibelens ord er ikke tilfeldigheter, men nøyaktigheter. La oss se opp til Ham, troens opphavsmann og fullender.

«Og av disse andre prestene er det blitt mange, på grunn av at de ved døden hindres fra å fortsette. Men han har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem." Hebreerne 7,23-25.