«Da Jakob hadde fullført sine påbud til sine sønner, trakk han føttene opp i sengen, og han oppga sin ånd og ble samlet til sine fedre.» 1 Mos 49,33

«Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: Det er fullbrakt! Og han bøyde sitt hode og oppga sin ånd.» Joh 19,30

Dagens drypp omhandler to skriftsteder som omtaler to personer som oppga sin ånd. Hva skjer når et menneske oppgir sin ånd? Da sier vi at vedkommende døde. Kroppen er livløs og forråtnelsen begynner .

Om Jakob sies det at han trakk føttene opp i sengen før han oppga sin ånd og ble samlet til sine fedre. Jesus hang på Golgata kors og sa : «Det er fullbrakt!». Da oppga han sin ånd og hans legeme døde. Jesu ånd gikk bort og prekte for åndene som var i varetekt, de som tidligere var ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken ble bygd. (Jfr 1 Pet 3,18-22) 

Ånden dør ikke når den forlater kroppen den har bodd i, den går dit hvor mennesket hadde sitt «hjerte» når de virket på jorden. De som ikke trodde på Jesus her på jord, vil da komme til stedet hvor ondskapen råder, helvete er stedets navn. Jesus har sin bolig i himmelen, hos sin Far, og dit kommer også hans disipler.

Døden er noe ufravikelig, og for mange er det veldig skremmende. Døden er også full av myter, og selv om de motbevises mange ganger, så lever mytene fortsatt videre. Mennesket består av tre deler – ånd, sjel og kropp. Kroppen er synlig for det blotte øye, mens ånden og sjelen normalt ikke sees for våre øyne. En myte sier at sjelen inkl. ånden veier 21 gram, og noen mener derfor at vi blir 21 gram lettere når vi dør.

Et kamera på et sykehus i Kina fanget for en stund siden noen veldig merkelig. En kvinne som nylig har dødd ligger i en seng på sykehuset og plutselig ser en at noe forlater kroppen hennes og forsvinner oppover i rommet. Jeg tror det var sjelen og ånden som forlot kroppen sin . Flere mennesker forteller selv om at ånden forlot kroppen deres , de så sitt eget legeme ligge der i sengen. Plutselig var de kommet til himmelen, men flere har kommet til helvete før de fikk se inn i det himmelske. Men da tiden deres ikke var ute, kom de tilbake fra himmelen og inn i kroppen sin igjen. Det normale er å komme til tro på Jesus mens en lever, for så å oppleve hans himmel, da vi oppgir vår ånd her på jorden.

De onde åndene som møtte Jesus hadde tatt bolig i et menneske og utbrøt til Jesus:

«Å! Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nasaret? Duerkommet for å ødelegge oss! Jeg vet hvem duer, du Guds Hellige!» Luk 4,34