«Og han gikk inn til Hagar, og hun ble med barn. Men da hun så at hun var blitt med barn, foraktet hun sin frue. Da sa Sarai til Abram: Den uretten jeg lider, er du skyld i. Jeg ga trellkvinnen min i din favn, men nå, da hun ser at hun er med barn, forakter hun meg. Herren skal dømme mellom meg og deg. Og Abram sa til Sarai: Din trellkvinne er i din hånd, gjør med henne hva som er godt i dine øyne. Sarai var hard mot henne, og hun rømte fra henne.» 1 Mos 16,4-6.

Det er ingen menneskerett å få barn, selv om dagens situasjon er utnyttet til det ytterste. Vi ser at kona til Abram, han som senere fikk navnet Abraham, var ille ute med sitt resultat med trellkvinnen til Sarai. Han ble nemlig far til en gutt med trellkvinnen Hagar. Abram var ikke utro, for hans kone Sarai bad sin mann om å ta trellkvinnen i sin favn. I utgangspunktet kan en utfra dagens praksis si at Hagar var en «surrugatmor» for Sarai og Abraham. Barnet som ble født tilhørte dem, men trellkvinnen foraktet sin matmor, da hun så at hun var gravid. Sarai klaget til sin mann og han sa bare at hun måtte gjøre som hun ville med henne. Sarai var da hard mot henne, slik at hun tok ut med barnet.

Hvor mange er ikke som Sarai i sine beslutninger? Når sjalusien tar tak i menneskene , da blir det lett «usunne» omgivelser. Hagar tjente sin matmor Sarai med respekt, hun var tross alt en trellkvinne, hun var ikke fri til å velge jobb som hun selv ville. I vårt land kan vi velge selv vårt yrke, men det er ikke alle som liker seg på jobben. Det kan skyldes mobbing på arbeidsplassen, eller forbigåelse i lønnsplasseringen. Private arbeidsgiverere er mer lunefulle enn de offentlige, dette pga av egeninntresser i resultatene for næringen.

Da kan noen ansatte oppleve Sarai`s tilstander, de får bare sparken eller arbeidsgiveren er så hard mot dem, at de slutter selv. Men vi har jo en arbeidsmiljølov som tar seg av slike saker, men mange er ikke

I stand til å greie en slik påkjenning. Omorganiseringene som er så populært i dag er ikke noe nytt, det nye er bare at dette må gjøres fordi tidene forandres.

"Si ikke: Hva kommer det av at de gamle dager var bedre enn de som nå er? For det er ikke av visdom du spør om det. Visdom er jevngod med arvegods, ja, enda bedre for den som ser solen. For å være i visdommens skygge, er som å være i skyggen av rikdom. Men kunnskapens fortrinn er at visdommen holder sin eier i live. Se på Guds verk! Hvem kan gjøre rett det som han har gjort kroket? På en god dag skal du være ved godt mot, og på en ond dag skal du tenke på at Gud har gjort den også, like så vel som den andre, for at mennesket ikke skal finne ut noe om det som kommer etter. Alt dette har jeg sett i mitt tomme liv: Mang en rettferdig går til grunne tross sin rettferd, og mang en ugudelig lever lenge tross sin ondskap." Fork 7,10-15