«Og slik som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager. De åt og drakk, de tok til ekte og ble gitt til ekte - like til den dagen da Noah gikk inn i arken. Så kom vannflommen og ødela dem alle.» Lukas 17:26-27

Dagens drypp trekker paralleller med Menneskesønnens dager og vannflommen i Noahs dager. Arken reddet Noah med sin husstand, til sammen 8 sjeler.

Jesus er Arken for oss mennesker i dag. Vi er et utvalgt folk i Kristus, slik som Noahs husstand ble utvalgt av Gud til å bli reddet fra død og undergang på jorden. Noah fikk beskjed av Gud hvordan han skulle gå fram med byggingen av Arken. Alt var nøyaktig planlagt av Gud og Noah gjorde i alt og ett som Gud hadde sagt ham. Noah fikk en 7 dagers frist til å komme seg inn i Arken, for på den 7.dagen kom vannflommen over alt kjødelig liv på jorden og de omkom.

Slik som Noah arbeidet med frykt og beven på Arken, for å gjøre alt slik som Gud hadde sagt ham. Likedan er det for oss som har tatt imot frelsen i Jesus Kristus, vi må gjøre alt slik -som han har befalt oss i sitt ord. Paulus sier dette klart til filipperne kap.2,12:

«Mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse medfryktogbeven - ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå når jeg er borte fra dere.» Fil 2,12

Noah fikk 7 dager frist til å komme seg inn i Arken med sin husstand. Jesus som brudgom ber sin brud være klar for bryllupet, når han kommer for å hente sin brud. Fra den dagen vil det som nå holder igjen være borte fra jorden , slik at Antikrist kan virke 7 år på jorden , før bruden (menigheten) kommer tilbake med Jesus. Da vil Jesus regjere i 1000 år uten Satans innblanding på jorden, men hvor Guds eiendomsfolk, jødene, er kommet til tro på sin Messias idet de så han komme ned på Oljeberget, Jfr. «Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen.» Åp 1,7.

Husk å prøve alt på Guds ord om dette holder mål.

«Og Herren kjente den behagelige duften, og Herren sa i sitt hjerte: Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskets skyld, for menneskehjertets tanker er onde fra ungdommen av. Jeg vil aldri mer drepe alt levende, slik jeg nå har gjort. Så lenge jorden står heretter, skal såtid og høst, kulde og hete, sommer og vinter, dag og natt aldri ta slutt.» 1 Mos 8,21-22