«Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Og dette skal være min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder. Når det gjelder evangeliet, er de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Dere var jo en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn, fordi de andre var ulydige. På samme måte har nå de vært ulydige, men ved den miskunn dere har fått, skal også de få miskunn. For Gud har innesluttet dem alle under ulydigheten, for at han kunne vise miskunn mot dem alle.» Romerne 11:26-32

Det er en spennende tid vi lever i, når det gjelder vår framtid. For framtiden ligger i en tid med sluttoppgjør mellom Jesus og Satan. Jesus tok alle våre synder på seg, da han ofret seg selv på Golgata kors. Før han oppga sin ånd sa han: «Det er fullbrakt!». Den dagen ble Satan taperen over døden. Jesus tok tilbake Adams fall i Edens hage og proklamerte seier for alle mennesker som vil ha tilbake «opphold i Paradiset». Billetten for å komme inn i det nye paradiset var og er:

"For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv." Joh 3:16.

Guds eget folk, jødene, har vært på vandring i alle verdens land siden det andre templet i år 70 e.Kr ble ødelagt i Jerusalem , men i juni 1967 kom byen på jødenes hender igjen.

Jødene forkastet Jesus som Messias, de sa at Barabbas som var en røver skulle slippes fri i stedet for Jesus. Pilatus toet sine hender og sa til dem, at denne handlingen fikk de svare for selv, for han sa at han var uskyldig i denne rettferdige mannens blod . Hele flokken ropte da :

«Hans blod komme over oss og over våre barn!» (Matt 27,24-25).

Resultatet av uttalelsen ble en vandring rundt om verden i nesten 2000 år før landet Israel ble til på en dag den 14.5.1948. Nå gjenstår Guds løfter om at hele folket skal bli født på en gang. (Jfr Jesaja 66,8) Messias troende jøder er økende i Israel, men det er kun Israel som har Guds løfter på at hele landet skal bli frelst en dag. Det løfte har ikke vi andre land.

I dag er det vi som må velge : Jesus eller Antikrist, den kommende verdens falske messias. De av oss som velger Jesus, vil komme under hans styre – og de av oss som forkaster Jesus, vil komme under Antikrists styre .

Vi blir dømt etter vår behandling av Guds folk og Guds land Israel. Noe å tenke på i disse boikott-tider av varer fra Israel.

"Og Gud sa til ham: Ditt navn er Jakob. Heretter skal du ikke mer kalles Jakob, men Israel skal være ditt navn. Og han kalte ham Israel. Gud sa også til ham: Jeg er Gud Den Allmektige. Vær fruktbar og bli tallrik. Et folk, ja, en mengde med folkeslag skal stamme fra deg, og konger skal utgå av dine lender. Og det landet som jeg ga til Abraham og til Isak, til deg vil jeg gi det, og til din slekt etter deg vil jeg gi landet." 1 Mos 35,10-12.