«Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet, er ferdig med synden, slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tiden dere ennå skal være i kjødet.»1 Pet 4,1-2

Enda en uke er gått og vi har opplevet gode og onde dager i vårt kjød som vi fremdeles holder oss i. Peter oppfordrer oss til å forstå at som kristne mennesker så er det gamle livet i kjødet forbi. Nå skal vi ikke lenger leve etter menneskers lyster, men kun etter Guds vilje med våre liv her på jorden.

Satan er en anklager og han stortrives om han kan øse ut skyldfølelser over oss, særlig om vi gleder oss i Guds nærvær. Men en ting er sikkert . Opplever du Satans piler mot deg, da er du sannsynligvis på rett spor sammen med Jesus. Derfor er det viktig å benytte troens skjold mot ham.

Men i samme grad som vi har del i Kristi lidelser, skal vi glede oss, for at vi også kan juble i glede når Jesu herlighet blir åpenbart. Om vi blir spottet for Kristi navns skyld, er vi salige, for herlighetens og Guds Ånd hviler over oss, skriver Peter i sitt 1 brev, kap. 4,13-14. Greier vi å leve slik i hverdag og helg så har vi kommet langt i Guds kjærlighet til hverandre.

Da er det ingen anklager mot hverandre, men den ene setter sin bror/søster høyere enn seg selv, og gir dem oppmuntringer på veien sammen med Jesus.

«For ennå er det bare en ganske liten stund igjen, kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge.» Hebr 10,37

Ha ei god og oppmuntrende helg i Jesu nærvær!