«I Vesterland skal de frykte Herrens navn, og i Østerland hans herlighet. Når fiendenkommer som en flod, skal Herrens Ånd drive ham tilbake.» Jes 59,19

Vi i Europa og vårt land Norge er stadig på vakt imot fiender som en ikke ønsker skal få fotfeste i våre demokratiske land. Men vi har blitt overasket flere steder i vårt lille Europa av fiender som har drept og skadet mennesker i hope tall.

Om vi legger merke til dagens drypp, så er oppskriften klar, foruten Herrens Ånd kan vi ikke slå fienden tilbake, når han kommer som en flod. Alle vet hvordan en flodbølge kommer, ingen mennesker greier å stoppe den, når den først kommer innover mot land.

Dagens drypp sier at i Vesterland skal de frykte Herrens navn, og i Østerland skal de frykte hans herlighet. Når så fienden kommer imot Vesterland og Østerland som en flod, så skal Herrens Ånd drive ham tilbake. Fienden er nødt til å flykte unna for Herrens Ånd.

Forutsetningen for at Herrens Ånd skal drive fienden bort i vest, er at vi frykter Herrens navn og for de i øst, at de frykter hans herlighet.

Gjør vi det i dagens situasjon?

«Og Herren sa til Josva: Vær ikke redd dem! Jeg har gitt demi dine hender, og ikke én av dem skal kunne stå seg mot deg.» Josva 10,8