"Du for opp i det høye, bortførte fanger, tok gaver blant menneskene, også blant de gjenstridige, for å bo der, Herre Gud! Lovet være Herren dag etter dag! Legger man byrde på oss, så er Gud vår frelser. Sela. Gud er for oss en Gud til frelse, og hos Herren Herren er det utganger fra døden." Sal 68,19-21.

Pinsen blir feiret både av jøder og kristne. Utgangspunktet for pinsedagen regnes 50 dager framover etter påskenatten i Egypt , for da befant jødene seg ved Sinai berg. (Jfr 2. Mos. 19,1ff). De Messiastroende og vi hedningkristne feirer pinse utfra samme tankegang, 50 dager etter påske, dvs for oss Jesutroende etter Jesus oppstandelse. Rabbinerne siterer i pinsen fra Salme 68,19, men de gjør det om Moses, som steg opp på Sinai berg og hentet lovens tavler ned til folket. Paulus sier i 2 Kor 3,3:

"For det er åpenbart at dere er Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på steintavler, men på hjertets kjødtavler."

Pinsen er dermed en nøkkel til å forstå både Paulus og rabbinerne. Ved pinsen feires både paktslutningen som ble gjort på Sinaifjellet og Kristi Himmelfart. Fra Sinaifjellet  kom loven skrevet på steintavler med de 10 bud, men for oss kristne er loven skrevet på hjerter av kjød, slik Paulus skriver i 2 Kor 3,3.

Jødene feiret pinsen på Jesu samtid fordi at Gud hadde gitt dem loven. Den loven var skrevet på steintavler, som kom til folket synlig . Men folket greidde ikke å holde Guds lov, og dermed brøt de pakten med Herren (jfr Jer. 31,32 f.f.). Ved den nye pinsen, som fulgte etter Jesu død, oppstandelse og himmelfart, ga Gud igjen sin lov til det nye pakts folket, dvs ,de som tror på ham, Jesus Kristus. Denne loven ble ikke gitt synlig på steintavler, men derimot ble den lagt ned i hjertene ved Den Hellige Ånd til hver og en som blir født på ny. De av jødene som ikke er blitt født på ny venter fortsatt på Messias, noe som Peter stadfester i Agj.3,19-21:

«Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn, og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus,» (Les Jesaja 66:8)

Utfra denne opplysningen av Peter, så vet vi at vi lever i de dager da Jesus kan komme snart for å hente sin brud til himmelen, og Israel folk vil noe senere oppleve å se sin Messias komme synlig på himmelen og de vil kjenne ham igjen.

«Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham.» Ja, amen. Åp 1,7