«For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss.» 2 Kor 1,20

Guds løfter er mange og dagens drypp sier at alle disse løftene har fått sitt ja i Jesus Kristus, som igjen betyr at løftene også har fått sitt amen i Jesus, alt til Guds ære ved oss.

Tenk bare på disse løftene vi sier Ja til Jesus i våre liv:

* «Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Joh 1,12

* «Men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette.» Jes 40,31

* « Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!» Matt 11,28

* « og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!» Matt 28,20

* « Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg.» Sal 23:4

Ta imot disse løftene i dag og stol på Herren Jesus som din hyrde på livsveien.

«Dere som frykter Herren, stol Herren! Han er hjelp og skjold for dem.» Sal 115,11