«Jeg vet jo at min hytte brått skal legges ned, som også vår Herre Jesus Kristus varslet meg.»2 Pet1,14

Peter taler til sine brødre i Herren om det han har opplevet med Herren Jesus Kristus i sitt liv . Han ville med iver arbeide for at de alltid etter hans bortgang skulle kunne minnes dette. For det var ikke kløktig uttenkte eventyr, Peter og de andre disiplene til Jesus fulgte, da de kunngjorde for dem Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men de hadde vært øyenvitner til hans storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra den aller høyeste herlighet:

«Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i. Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjell.» 2 Peter 1,18

Det lå på Peter å minne sine etterkommere på hva Jesus virkelig hadde gjort for han og dem. Han visste nå at hans kropp (hytte) snart ville død og derfor lå det på han enda mer for å fortelle dem om Jesus storhet og gjerninger . «For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd.» 2 Peter 1,21.

Hva med dem som ikke har tatt imot frelsen i Jesus Kristus om deres hytte brått legges ned, dvs kroppene deres blir uten liv, hjertet er stoppet. De etterlatte er i sorg over deres bortgang, men er deres «liv» borte for evig og alltid? Mennesket består av ånd,sjel og legeme. Ved livets slutt her på jord for oss mennesker, så tas vår kropp og gravlegges i jord etc. Da lurer du kanskje på hvor de to andre delene i oss er blitt av? Ånden og sjelen drar utav kroppen ved dens død og de drar dit de hører hjemme. Her er det to steder hvor de bringes – det ene stedet er Helvete – det andre stedet er Paradis (3.himmel jfr. 2 Kor 12,2 )

Til Helvete bringes de som ikke hadde tatt imot frelseren Jesus Kristus i sine liv her på jorden. De som hadde tatt imot Jesus som sin frelser i sitt jordeliv, bringes til Paradis i Guds himmel. Derfor er viktig å velge side i troslivet her på jord, for anten er du imot Jesus eller så er du for ham. Så velg Jesus og ditt liv vil tilbringes sammen med Jesus i Himmelen for alltid.

«Men dere er kommet til Sions berg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til englenes myriader, til høytidsskaren og menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himlene, til en dommer som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder, til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til bestenkningens blod som taler bedre enn Abels blod.» Heb 12,22-24.