"De ga ham da profeten Jesajas bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Han lukket boken, ga den til tjeneren og satte seg. Alle som var i synagogen hadde øynene sine festet på ham. Han begynte så med å si til dem: I dag er dette Skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres. Alle ga ham vitnesbyrd og undret seg over de nådens ord som lød fra hans munn. Og de sa: Er ikke dette Josefs sønn?" Lukas 4:17-22

Jesus var nå kommet til Nasaret, hvor han var oppfostret og på sabbatsdagen gikk han inn i synagogen, slik han pleide å gjøre, og sto opp for å lese for dem. Det han leste var dagens drypp. Han innledet en nådetid for menneskeheten den dagen i sin egen by hvor han var oppfostret. Den nådetiden gjelder enda for oss anno 2017. Dette stemmer overens med Jesu utsagn i Lukas 13,32 :

«Han sa til dem: og si til den reven: Se, jeg driver ut onde ånder og helbreder syke i dag og i morgen, og den tredje dagen blir jeg ferdig.»

I 2 Peters brev 3,8 står der : «Men én ting må dere ikke være blinde for, mine elskede: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag.» Da sier Jesus at han driver ut onde ånder og helbreder syke i dag = 1000 år og i morgen = 1000 år , men på den tredje dagen er han ferdig med oppdraget.  Da Jesus siterte Jesaja 61,1-2 til folket i Nasareths synagoge så var han litt over 30 år, om en leser Lukas 3,23. Det som får oss til å tenke på nådetiden og Jesu gjenkomst i skyen for å hente sin brud er at Jesus lukket boken etter å ha sitert «for å forkynne et nådens år fra Herren.» For det skriftordet ble oppfylt fra den dagen, men Jesaja har med en setning til, nemlig «og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende,"  Dette ordet var ikke oppfylt den dagen. Det tror jeg blir oppfylt med Jesu gjenkomst i skyen, da han frir ut sin brud fra trengselens tid som kommer med Antikrist inntreden på jorden.

Uansett tolking av ordet, nådetiden vil ta slutt og «en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende," vil komme.

"Herren Herrens Ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de fattige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et nedbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende," Jesaja 61:1-2