«Og de sa til oljetreet: Vær konge over oss! Men oljetreet svarte dem: Skulle jeg gi avkall på oljen min, som Gud og mennesker ærer meg for, og gi meg til å svaie over trærne? Da sa trærne til fikentreet: Kom du og vær konge over oss! Men fikentreet sa til dem: Skulle jeg gi avkall på min sødme og min gode frukt og gi meg til å svaie over trærne? Da sa trærne til vintreet: Kom du og vær konge over oss! Men vintreet sa til dem: Skulle jeg gi avkall på min most, som gleder Gud og mennesker, og gi meg til å svaie over trærne? Da sa alle trærne til tornebusken: Kom du og vær konge over oss! Og tornebusken sa til trærne: Dersom det er deres oppriktige mening at dere vil salve meg til konge over dere, så kom og søk ly i min skygge! Men hvis ikke, da skal det gå ut ild fra tornebusken og fortære Libanons sedertrær.» Dom 9,8-15.

* Når jeg leser dagens drypp, så forbinder jeg oljetreet med det åndelige Israel , Guds menighet.

   «Hva så?» sier Paulus i Rom 11,7: «Det som Israel søker etter, har de ikke nådd. Men de utvalgte har nådd det. De andre er blitt forherdet,» Men forherdelsen er for en del kommet over Israel , inntil hedningenes fylde er kommet inn. Hedningene, det er vi kristne som er grener som er innpodet på oljetreet, i Guds menighet, og senere vil også Israels rest bli podet inn.

* Fikentreet derimot er landet Israel og fikentreet blomstrer tre ganger om året.  Jesus sa vi måtte se på fikentreet, når det springer ut. Første gangen fikentreet blomstret var da jødene kom hjem fra Egypt, andre gangen var da de kom hjem til Israel fra Babylon og nå tredje gangen i 1948 da Israel ble gjenopprettet.

* Vintreet er symbolet på Jesus og grenene er menigheten. Joh 15,5.

* Tornebusken representerer Jesus, som er vår tornekronede konge. I ham finner vi den dypeste fornedrelse og den største opphøyelse sammenflettet. Hans brennende hjerte banker av kjærlighet til oss. Tornekronen ble laget av tornebusken og kun en eneste konge har båret en slik, nemlig Jesus Kristus . Han ble opphøyet til en konge, men det var på et kors, Golgata kors.Ingen krone har det kostet mer å bære. Det kostet Jesus livet hans, som han gjorde for vår skyld.

Om du tenker skrev en mann at :
- sykkelen er langt viktigere enn pedalene - bilen er langt viktigere enn motoren - huset er langt viktigere enn taket og veggene
- fiolinen er langt viktigere enn strengene - pianoet er langt viktigere enn tangentene - synet er langt viktigere enn øynene
- pusten er langt viktigere enn lungene.

Sier du at dette var en absurd konklusjon? Like absurd konklusjon er Israels frelse utenkelig uten Israels land.

Hans