”Som det var i Noahs dager skal Menneskesønnens komme være. For liksom de i de dager før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og ble gitt til ekte, helt til den dag da Noah gikk inn i arken.” (Matt. 24:37-38)


Hva var det som var så spesielt med Noahs dager, siden Jesus bruker den tiden som eksempel på tiden da Menneskesønnen vil komme? Hvordan var tilstanden på jorden da? I 1. Mos. 6,4 leser vi om at kjempene var på jorden i den tiden. Guds sønner, ( de falne engler?) som gikk inn til menneskenes døtre, og som fødte dem barn. Dette var de mektige menn i gammel tid, de navngjetne.

Videre i 1 Mosebok 6,5-6 sier at ondskapen var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen lang. Da angret Herren at han hadde skapt mennesker på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte.


Vi vet at alle generasjoner åt og drakk og tok til ekte og ble gitt til ekte-, det er livets gang, noe som en hver generasjon må gjøre for å føre slekta videre. Men Jesus peker i dagens drypp på likheter som kjennetegner disse to hendelsene. Den parallelle situasjon som Jesus nevner mellom Noahs tid og Menneskesønnens komme er «vannflommen» dvs  en domskatastrofe som vil komme rett før Jesus kommer. Tegnene som Jesus sa skulle vise seg i de siste dager er mer og mer synlige, men menneskene bryr seg ikke om det. De er opptatt med de dagligdagse gjøremål, ja på samme måte som det var i Noahs dager. Befolkningen på Noahs tid kunne følge med arbeidet på båten, ARKEN, de kunne følge med på ombordstigningen og at Herren selv lukket døren. Da kom regnet over folket . Tegnene på Jesu komme er til stede i dagens verden, men de som ikke vet om å tyde tegnene bryr seg ikke om det. I 120 år var tegnene iblant dem – og de lot seg ikke advare – de åt og drakk og tok til ekte og gav til ekte – som før. Peter sier i 1. Peter 3,19 at Gud ventet langmodig i 120 år mens Noah bygget arken . Menneskene hadde lang tid på seg til å omvende seg, men de ville ikke.

Jesus gir oss også tegn som skal skje før hans gjenkomst:
- Folk skal reise seg mot folk, rike mot rike.
- Det skal bli hunger og jordskjelv både her og der (Matt. 24:7-8). Jordskjelvaktiviteten er større nå enn den har vært på 100 år.
- Folkene vil engstes i fortvilelse når hav og brenning bruser , jfr tsunamiene som vi har opplevd de senere år.
- Falske profeter skal stå fram (Matt. 7:15-20, 24:11)

En predikant skrev følgende : «Det synes som dagens parole er blitt ”Salig er de som tolererer alt for de skal ikke bli gjort ansvarlig for noen ting”. Hva sa Jesus om Laodikea-menigheten? Den var lunken – dvs. ”åndelig spiselig for verden” – full av kompromisser som går på bekostning av en menighet med åndelig våkenhet og djervhet til å stå på sannheten. Menigheten mangler åndelig fødselskraft.»

"Se, jeg sier dere et mysterium*: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, brått, i et øyeblikk, ved den siste basunen. For basunen skal lyde, og de døde skal bli reist opp uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet." 1 Korinter 15,51-52.