«Og kongen i Egypt sa til de hebraiske jordmødrene - den ene av dem hette Sjifra og den andre Pua: Når dere hjelper de hebraiske kvinnene til å føde, så skal dere se etter i fødestolen. Er det da en gutt, skal dere drepe ham, er det en pike, kan hun få leve. Men jordmødrene fryktet Gud, de gjorde ikke som kongen i Egypt bød dem, men lot guttebarna leve. Da kalte kongen i Egypt jordmødrene til seg og sa til dem: Hvorfor gjør dere dette og lar guttebarna leve? Jordmødrene svarte farao: De hebraiske kvinnene er ikke som de egyptiske. De er sterkere, og før jordmoren kommer til dem, har de født. Og Gud gjorde vel mot jordmødrene. Folket økte og ble meget tallrikt. Og fordi jordmødrene fryktet Gud, ga han dem etterkommere. Da ga farao hele sitt folk dette påbudet: Hver sønn som blir født hos Israel, skal dere kaste i Nilen, men døtrene skal dere la leve.» 2 Mosebok 1:15-22

Sverige ligger et hakk foran Norge med å kreve av en jordmor skal medvirke til å være med på abortinngrep, de kan ikke reservere seg mot å medvirke til abortinngrep. I Norge kan jordmødre reservere seg . Leger i Norge som reserverer seg mot å sette inn spiral, får ikke lenger være fastleger.

En svensk jordmor ble oppsagt på sin arbeidsplass fordi hun nektet å delta i abortinngrep , hun gikk til tingretten med saken, men tapte , idet retten fastslo at hun ikke hadde rett til å velge hvorvidt hun ønsket å delta i abortinngrep. Under rettssaken fortalte jordmoren at en annen jordmor, søkte ny jobb på X sykehus etter at hun hadde mistet jobben på Y sykehus. Der ble hun tatt vel imot av en avdelingssjef som straks avtalte et intervju med henne, selv om hun visste at hun ikke ville delta ved abortinngrep. Men plutselig ble intervjuet avlyst. Jordmoren mente det hadde sammenheng med en telefonsamtale som sjefen på M-sykehuset hadde fått fra en leder i Y sykehus. I en e-post til denne jordmoren skrev sykehusledelsen følgende: «Vi hadde med glede tatt imot deg men ettersom du gir uttrykk for meninger som vi ikke kan støtte, så går det ikke.»

Abort handler om et menneskes være eller ikke være. Jeg vet jo at det er et hjerte som slår der inne. Hvordan skal jeg kunne være med og stoppe det, spurte jordmoren med tårer i øynene. Hun beskrev også hvordan en senabort kan foregå, og sa at alle som jobber med dette vet at fosteret som kommer ut kan gispe etter luft. Men fosteret blir lagt i en skål eller et bekken og så blir det satt på et lokk for at det skal gå fortere.

– Jeg kan bare ikke gjøre det, sa jordmoren.

En skrev i en kommentar i en avis : «Abort er på ingen måte hverken drap eller massedrap. Videre dømmes hun heller ikke til "deltagelse i abort". Hun velger naturligvis helt selv hva hun vil jobbe med.»

Jordmødrene i dagens drypp gjorde ikke som «myndighetene» sa, de drepte ingen barn som ble født, og lønnen fikk de av Gud skaperen selv. Gud gjorde vel mot jordmødrene. Folket økte og ble meget tallrikt. Og fordi jordmødrene fryktet Gud, ga han dem etterkommere.

Hva med oss nordmenn og våre etterkommere?

«- da skal du ikke være redd for dem. Husk hva Herren din Gud gjorde med farao og med alle egypterne,» 5 Mos 7,18

Ha en ransakende helg i Jesu navn!