«Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter hansin lit.» Jes 26,3

Jesus kom til verden som fredsfyrsten. Han ville frelse sitt folk, jødene, fra sine synder. Jødene ventet på frelseren sin, Messias, han skulle befri dem fra romerne som hadde herredømme over dem politisk, men troen sin på Jahve, Gud, kunne de praktiser fritt. Men da Jesus kom og bad sitt folk om å omvende seg fra sine synder, ble de Moses-troende jøder skeptiske. Ingen kunne tilgi synder uten Gud, hvem var vel Jesus ? De kjente jo hans foreldre, brødrene og søstrene hans, de var jo ikke guder. Jesus fikk gjennomgå av folket sitt p.g.a. at han sa han var Messias, Guds sønn. Gudsbespottelse, sa de skriftlærde og fariseerne, yppersteprestene. Dette førte ham til døden på korset og hans død ble til vår frelse.

Utfra vår tro på Jesus ble jødedommen delt i to – de som holdt seg til Mose-loven og de som trodde at Jesus er Messias, og utfra de messiastroende ble vi hedninger som kom til tro på Jesus kalt kristne. Splittelse i troen på Guds sønn er siden blitt til flere og flere retninger . I morgen vil vi feire vår frihetsdag 17. mai og tankene våre vil da gå til de som i dag ikke har slik frihet som vi. Ingen ting kommer av seg selv, men når vi mennesker retter vårt blikk opp til vår frelser Jesus, da kjenner vi frihet i vårt indre. Paulus sier det slik i Gal 5,1 :

«Tilfrihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk.»

Jesaja sa om sitt folks tro i sin bønn til Herren:

"Herre vår Gud! Andre herrer enn du har hersket over oss. Ved deg alene priser vi ditt navn. Døde blir ikke levende, dødninger står ikke opp. Derfor hjemsøker og ødelegger du dem og gjør hvert minne om dem til intet." Jesaja 26:13-14

La frihetsdagen 17. mai få våre tanker til tenke hva frihet er for noe!