«Og det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus at all verden skulle skrives inn i manntall. Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria." Luk 2,1-2.

Vet du hva som må produseres innen nærmeste måneder? Jo, et valgmanntall for alle som er 18 år og mer på valgdagen. Hva brukes slik til da? På valgdagene leter valgadministrasjonen opp ditt navn når du kommer for å avgi din stemme på ditt parti. Finner de ikke ditt navn, så er du utelukket for å få avgi din stemme, derfor er det lurt å sjekke at ditt navn er oppført i valgmanntallet. Valgmanntallet er derfor en nyttig ting for oss.

- Husker en god replikk fra en skuespiller under en revyforestilling : « De undersøker ikke lenger øya våre, de bare teller dom!»

Med andre ord, pasientens tilstand er likegyldig, her gjelder bare statistikken. Dessverre ser dette ut til å bli en trend også innen helsevesenet vårt. Vi telles ved legetime, innleggelse på sykehjem, sykehus etc. og hver gang telles antall piller, sprøyter, materiell som er brukt. Alt dette må de utdannede personellfolkene føre statistikk over på data.

- Statistikk og manntall er noe vi må ha for at samfunnet skal holde styr på det hele og hver dag øker påleggene om statistikker innen vårt skoleverk etc.  En har egen leder for undervisningssektoren etc , rektorer som må gi rapporter til sin overordnede, og som de øvrige lærerne må delta i. 

- Men verden har sine statistikker og manntall å forholde seg til, men Gud i himmelen har også en bok som kalles LIVETS BOK. I den boken finnes bare de personer som har tatt imot Jesus som sin frelser, de som er født på nytt av Ånden. Men en gang frelst betyr ikke alltid frelst, for en må holde seg på «veien» inntil en er kommet hjem til Jesus i himmelen. Derfor kriger : Hold ut inntil kronen du får !

«Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min Far og for hans engler.» Åp 3,5

Ha en god og oppmuntrende helg sammen med Jesus!