«Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud» Kol 3:1,3-4

Da vi tok imot frelsen i Jesus Kristus, da ble vi født på nytt. Vi ble nye skapninger i Jesus Kristus, vi lever ikke lenger selv, men det livet vi nå lever det lever i Jesus Kristus.

Ja, vi er døde og livet vårt nå er skjult med Kristus i Gud. Derfor lengter vi etter å få vårt liv i Kristus åpenbart, for da vil vi også bli åpenbart med Jesus i herlighet. Derfor sier Paulus at vi døde de jordiske lemmene våre, slik som utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som er avgudsdyrkelse.. På grunn av disse tingene kommer Guds vrede over vantroens barn. Blant dem vandret også vi før, da vi levde i disse tingene. Men nå må vi legge av alt slikt: vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk fra vår munn. Vi skal heller ikke lyve på hverandre! Vi har jo avkledd oss det gamle mennesket med dets gjerninger. (Jfr Kol 3:1,5-9)

Videre sier Paulus i Efeserbrevet 2, 6-8 , at Gud reiste oss opp sammen med Jesus og satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er vi frelst, ved tro. Og dette er ikke av oss selv, men det er Guds gave.

Vi lever i nådetidens tidsalder, derfor er det frelse å få i Jesu navn. Han som ga sitt liv på Golgata kors for alle mennesker, slik at vi kan stå innfor Himmelens Gud ren og rettferdig på grunn av Jesu blod, som dekker over våre synder. Jesus er syndfri og kan derfor være i Guds nærhet.

«Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Joh 1,12.