«Og ikke noe urent skal komme inn ibyen, og ingen som farer med styggedom og løgn, men bare de som er innskrevet ilivetsbok hos Lammet.» Åp 21,27

Vi lever i en tid hvor mennesker er på flykt borte fra sitt fedreland pga av krig innad i landet. Noen har kommet i konflikt med myndighetene fordi de ikke har godtatt deres lover og regler, som forbyr trosfrihet, politisk frihet og som krever en tilbedelse til en tro som de ikke kan akseptere. Andre flykter fordi de sulter og har ingen framtid i sitt hjemland, slik som vi nordmenn gjorde i slutten på 1800 tallet og begynnelsen på 1900 tallet. Mange dro da over til det forgjettede land USA og prøvde lykken der. Landet tok imot menneskene som kom fra Europa og de fleste greidde å tilpasse seg landets levevilkår, men mange døde av sykdom.

I dag kommer millioner til Europa fra ulike krigsherjede land og søker tilflukt for sine familiemedlemmer. Vi i vårt land har fått oppleve dette i praksis og mange har fått en dårlig mottakelse av oss . Norge er et kristen land og det skal vi være, men hva innebærer dette for våre myndigheter? Jo, de har en lite trivelig jobb og mange utvisninger er døden for de det gjelder. Flere med muslimstro kommer hit som flyktninger pga ulik oppfatninger av Koranen som er som Bibelen for oss kristne og hvor landets myndigheter bare godtar den ene trosoppfatningen. Men i Norge møter de mennesker i sitt nærmiljø som forteller dem om Jesus, som er Guds sønn, og verdens frelser. De kommer til tro på Jesus og vil tro på ham. De går fast i en menighet og vokser lett inn i dette miljøet, men så kommer UD med sin beslutning at de får ikke opphold i Norge, men må returnere til sitt hjemland. Her vet de at fengsel og død kan være resultatet. De dro jo bort fra landet på grunn av forfølgelse av myndighetene og kommer de nå tilbake som troende kristne, da vet de utfallet.

En dag kommer vi alle foran en domstol, som vil kontrollere og se etter om vi har blitt innskrevet i Livets Bok hjemme hos Gud. Kriteriene for å komme inn i denne himmelske byen er følgene: « ikke noe urent skal komme inn ibyen, og ingen som farer med styggedom og løgn, men bare de som er innskrevet ilivetsbok hos Lammet.»

Lammet er Jesus, han er offerlammet som ble ofret for vår synd, og da er det vårt valg om vi vil ta imot hans nåde og tro på ham som verdens frelser. Da vil ditt og mitt navn være innskrevet i Livets Bok og vi får bo i Guds by for evig og alltid, de andre som ikke oppfyller kriteriene for «innvandringen til byen», blir sendt bort.

Vi markerte frihetens dag , den 8. mai, for vårt land. Alle som er står som borgere i landets protokoll som norsk statsborger er lovlig bosatt for fast opphold i Norge.

«Onde mennesker skjønner ikke det som er rett, men de som søker Herren, skjønner alt.» Ordsp 28,5