«Se, jeggjør noe nytt! Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken.» Jes 43,19

En broder i Herren sendte dette budskapet til meg:

«Hei min venn. Jeg Jesus elsker deg.

Du har nok oppdaget at vi lever i en helt spesiell tid av forandring. Bibelen sier ved Jes. 43 se, jeg gjør noe nytt.

Det er tid for å sitte ned med Herren å lytte og spørre Han om de kommende dager, så vi blir med på det Han setter i stand av gjenopprettelser i sitt rike. Drikk ikke av de brønner som ikke gir liv, Gud holder nå på å grave opp de brønner som fungerte på apostlenes tider, da ble Gudsrike virksom for hele folket, ved under tegn og mirakler.

De syke ble friske, de bundne ble frie, de fortapte ble frelste, dette kommer til å skje igjen i disse dager, sier Herren, for Jeg har bestemt meg for å gi dere vårregn og høstregn på samme tid.

Jeg Herren gleder meg og vil gi dere del av denne gleden så dere blir en velduft i samfunnet. Jeg elsker alle mennesker og det vil jeg gjøre gjennom dere mine venner. Hele den nåværende verden vil oppleve min utstrakte hånd i disse dager. Mange vil få det vanskelig, men de som vender seg til Meg og roper på Jesus blir frelst og løst

Jeg Herren vil tale til deg som en venn. Guds ord og DHÅ er som nærlys og fjernlys for deg.

Treng deg inn på Meg, sier Herren. Jeg venter på deg, men det er en fiende som alltid vil forsøke å hindre deg å være nær meg, derfor må du trenge deg igjennom. Jeg har mye å fortelle deg min venn, kom igjen. I mitt fellesskap blir du mere og mere lik meg.

Du er bruden og Jeg er din brudgom.

Jeg elsker deg.»

"Du har hørt det. Nå kan du se det alt sammen! Og dere, må dere ikke bekjenne det? Fra nå av kunngjør jeg noe nytt for deg, skjulte ting, som du ikke har visst om. Nå først er det skapt, og ikke for lenge siden. Før i dag hadde du ikke hørt det, for at du ikke skulle si: Det visste jeg!" Jes 48,6-7.

God helg!