«Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er» Titus 2.11.

Ja, hva om jeg fikk se Jesus med det synlige øye slik som han er, ville det ha endret min hverdag? Tja, for deg som ikke har blitt født på ny, som ikke har tatt imot Jesus i ditt hjerte, ville trolig en synlig åpenbaring av Jesus gitt deg noe å tenke på. Min far fikk synlig se Jesus slik han er, men det gikk flere tiår før han tok imot Jesus som sin frelser og herre, men han kom ikke for sent. Andre som har møtt Jesus synlig har ikke kjent ham fra før, men Jesus ledet dem til å oppsøke noen av hans venner på jorden. Da fikk de frelsesvisshet i sine hjerter og for dem ble møtet med Jesus en snuoperasjon i deres hverdag.

Fra en bok som ble utgitt i London i 1707, inneholdt en samling av vitnesbyrd av de " små profetene i Cévennes ", som bestod av unge gutter og jenter, ja noen ganger var der også spedbarn, som kalte det protestantiske folket til omvendelse og som senere møtte stor motstand fra myndighetene..

Denne boken fremhevet en liten kjent profetisk bevegelse som skjedde mellom 1688 og 1702 i Sør-Frankrike (Drôme, Vivarais, Cévennes og Bas Languedoc).

Plutselig, i slutten av 1700-tallet, i Cévennes område, stod babyer opp i  barnesengene sine og kalte folk til omvendelse. Unge barn på 3 og 5, og ungdommer på 12, 15 og 17 ruller rundt på gulvet og profeterte, kunngjorde frigjøringen av Israels folk og ødeleggelsen av Babylon. Når de ble fylt av Den Hellige Ånd, snakket barna språket i Bibelen som var på fransk, selv om deres morsmål var den lokale patois. De kunne heller ikke lese eller skrive.

Gud ønsker ikke avstand til mennesket, men nærhet, derfor sendte han sin Sønn for å forsone hele verden med seg. Vi gjør klokt i å lytte til Herrens ord i disse dager.

«Herren har fortroligsamfunn med dem som frykter ham, i pakten med han får de rettledning» (Salme 25:14)