«Du som klandrer Den Allmektige, vil du trette med ham? Du som laster Gud, du må svare på dette! Da svarte Job Herren og sa: Nei, jeg er for liten. Hva skulle jeg svare deg? Jeg legger min hånd på min munn. En gang har jeg talt, men jeg tar ikke mer til orde - ja, to ganger, men jeg vil ikke si noe mer:» Job 39:35-38

Dagens drypp er like aktuelt i dag som på Jobs tid. «Du som klandrer Den Allmektige, vil du trette med ham? Du som laster Gud, du må svare på dette!» Job fikk spørsmål av Gud, som han skulle svare på, bl.a. disse:

* Hvor var du da jeg grunnfestet jorden?

* Hvor ble dens støtter senket ned, eller hvem la dens hjørnestein, mens alle morgenstjerner jublet, og alle Guds sønner   

   ropte av fryd?

* Har dødens porter vist seg for deg?

* Har du sett dødsskyggens porter?

* Har du sett forrådshusene for hagl, det som jeg har oppspart til trengselens tid, til kampens og krigens dag?

* Kan du knytte Sjustjernens bånd eller kan du løse Orions lenker?

* Kan du føre Dyrekretsens stjernebilder fram i rette tid?

* Kjenner du himmelens lover? Fastsetter du dens herredømme over jorden?

* Kan du løfte din røst opp til skyen, så en flom av vann dekker deg?

* Kan du sende ut lynene, så de farer av sted, så de sier til deg: Se, her er vi!»

(Les Job 38:1-9,11-38)

En skrev følgende i en kommentar til en nettartikkel med tittelen: «Vitenskapen er verdens frelser !»


«Om Gud skapte liv på Jorden og hadde en frelsesplan for dette livet, hvorfor skulle han ikke kunne gjøre det samme på en eller flere av de andre milliarder av kloder som finnes der ute? Eller ikke. Om det finnes liv andre steder eller om livet er eksklusivt for jorden endrer på ingen måte viktigheten av det Jesus gjorde for menneskene.»

«Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Apgj 9,5.