De leger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er ingen fred. Jer 6,14

 

Vi har startet på mai måned, en måned som representerer fred. Som nordmenn fikk vi fred den 8. mai 1945 fra tysk okkupasjon av vårt land , som de da hadde styrt i 5 år . Folket var i seiersrus og feiret friheten med fest og jubel. I dag 72 år etterpå er det knapt noen av den yngre garde som tenker særlig over flaggdagen 8. mai. Tiden leger alle sår, sies det. Men vi skal ikke så langt bort fra vår egen «stuedør» før vi oppdager at fred er ikke en selvfølge.

14. mai er også en fredsdag for Israel, da ble den israelske staten opprettet . Vår egen nordmann Trygve Lie, som da var generalsekretær i FN, var aktiv med på å få opprettet Israel som egen stat. Det jødiske folket hadde ikke hatt sitt hjemland på nærmere 2000 år, de hadde bosatt seg rundt hele verden etter de ble kastet ut fra sitt eget land i år 153 e.Kr. av romerne. Jødene sier at Abraham fikk landet av Gud, og at det skulle tilhøre hans ætt, jødene, til evig tid. Dette løftet fra Herren leser vi i Bibelen fra 4 Mos 34,1-12. Da jødene ble drevet ut av romerne , kom araberne inn.

Freden har vi nå hatt i Norge i 72 år og vi tar det for gitt at den vil vi ha alltid. Israel derimot fikk ikke fred lenge, de ble angrepet av sine nabostater like etter opprettelsen av staten. Senere har det vært permanent ufred mellom dem. Verdens flertall for øvrig har tatt parti for opprettelse av to stater , en israelsk og en palestinsk stat. Når 70 års jubileum for statens opprettelse i nyere tid skal feires , er der en forventning i folket og Israels venner.

«Den såkalt ‹kristneverden› er blant verstingene i sin kritikk av den jødiske stat», «De nøler ikke med å kalle Frigjøringsdagen, 14. mai 1948, for Nakba, ‹katastrofe› på arabisk.» Det er oppsiktsvekkende å høre fra kristne på bakgrunn av at det kanskje er historiens viktigste begivenhet siden Jesu oppstandelse i år 33!» (Tuvia Tenenbom jødisk forfatter av boka «The Lies They Tell» sitat fra Dagens nettavis 1.5.17) .

"Hvem har hørt slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer et land til verden på én dag, eller blir et folk født på én gang? For Sion har vært i barnsnød, og med det samme har hun født sine sønner." Jesaja 66:8