«Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.» Apgj 4.12

Vi er kommet slutten på enda en uke, april måned er gått, neste uke begynner med 1. mai, som er den første ekstra fridagen i mai måned.

- Dagens drypp er hentet fra en helbredelse som Peter og Johannes utførte i Jesu navn og som fikk konsekvenser for de som hadde brukt Jesu navnet til å helbrede en syk mann. Dagen etter denne hendelsen kom jødenes rådsherrer, de eldste og de skriftlærde sammen i Jerusalem. De stilte dem fram midt iblant seg og spurte dem ved hvilken kraft eller ved hvilket navn de hadde gjort dette?

- Peter sa da til dem : «Når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot et sykt menneske, og skal svare for hva han er blitt helbredet ved, så la det være kunngjort for dere alle og for hele Israels folk, at ved Jesu Kristi, nasareerens navn, han som dere korsfestet, han som Gud reiste opp fra de døde - ved ham står denne mannen helbredet for øynene deres.»

Resultatet fra dette møtet med dem ble frifinnelse, for de så jo mannen som hadde vært syk stå midt blant dem. Ingen kunne nekte for at en helbredelse hadde funnet sted.

- Da møttes hele flokken av de troende i byen som var kommet til troen, de hadde ett hjerte og én sjel. Og ikke en eneste sa at noe av det han eide, var hans eget, men de hadde alt felles. Så med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle. Heller ikke var det noen blant dem som led nød, for alle som eide jord eller hus, begynte å selge og kom med betalingen for det de hadde solgt, og la det for apostlenes føtter. Enhver fikk så tildelt det han trengte.

- Det var tider det, sier du gjerne i dag, men Jesus kommer snart for å hente sin brud som er rede for å møte ham. Så da må en be om visdom til å ha «ett hjerte og en sjel» i troen på den Herre Jesu Krist. Vi må komme dit hen at vi er i en symfoni når vi troende kommer sammen for å prise Jesus vår frelser og herre. Ha ei god lang helg og glem ikke «en stille stund med Jesus» hver dag!

«Jeg vil prise deg i en stor forsamling, love deg der hvor det er mye folk.» Sal 35,18