«Men for at vi ikke skal støte dem, gå ned til sjøen og kast ut en fiskekrok, og ta den første fisken som kommer opp. Når du åpner munnen på den, vil du finne en stater. Ta denoggi dem for megog for deg!» Matt 17,27

Peter gikk god for Jesus, da de kom til Kapernaum, møtte de som krevde inn tempelskatten, og de sa til Peter : «Betaler ikke deres mester tempelskatt?» Han svarte: «Jo!» Men da han kom inn i huset, kom Jesus ham i forkjøpet og sa: «Hva mener du, Simon? Hvem er det kongene på jorden krever toll eller skatt av? Er det av sine barn eller av fremmede?» Han sa: «Av de fremmede!» Da sa Jesus: «Så er altså barna fri!"

Så kommer dagens drypp inn. Dette hendte på en helt alminnelig dag for Jesus og Peter, og ingen sa at dette var et stort tegn eller et under. Men det var allikevel det. Slik mener vel også en broder at vi kan oppleve Guds inngripen i hverdagen og etter at han leste gårsdagens drypp skrev han denne oppmuntringen :

«Shalom !

Hvilke evangelister er det du tenker på? Jeg mener, de som samler tusenvis og hvor under og tegn skjer. Jeg tror selvsagt på under og tegn, men disse tingene blir, etter min mening, ofte lansert som reklame for bestemte evangelister for deres " korstog".

Det er riktig at disse tegn skal følge dem som tror, altså deg og meg, men vi må aldri glemme at vår motstander ofte opptrer som " en lysets engel " og han fører dessverre mange vill.

Jo, under og tegn skjer i hverdagen, hver eneste dag vil jeg si. Spørsmålet er bare om vi ser dem. Det hender ofte at jeg står i en hverdagslig situasjon, som jeg der og da opplever som svært vanskelig. Jeg sukker til Jesus: Nå må du altså hjelpe meg, HER OG NÅ....

Det kan dreie seg om helt bagatellmessige forhold. Bønnesvaret kommer straks, og jeg utbryter " Takk Jesus, og glemmer kanskje i neste omgang hele hendelsen: det var jo bare en bagatell, men det var altså et svar fra Himmelen.

Siden jeg ikke tror på tilfeldigheter, er mitt poeng dette: Under og tegn skjer hver dag iblant oss, men vi ser det ikke alltid, i enkelte tilfeller kanskje fordi bønnesvaret ikke kom i den formen vi hadde forventet. Takk for en fin spalte. Ha en fortreffelig og solrik dag.»

«Men Gudvære takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus og ved oss åpenbarer duften av kunnskapen om ham på hvert sted.» 2 Kor 2,14