«Men han gikk ut og begynte å kunngjøre det og utbredte ryktet vidt og bredt. Derforkunne Jesus ikke lenger åpenlyst inn i noen by. Han var utenfor, på øde steder, og folk kom til ham fra alle kanter.» Mark 1,45

Dagens drypp er fra en hendelse hvor Jesus nettopp hadde helbredet en spedalsk, som hadde falt på kne foran Jesus og spurte ham å helbrede ham. Jesus fikk medynk med ham, og rakte ut hånden, rørte ved ham og sa: «Jeg vil, bli ren!»

Og straks forlot spedalskheten ham, og han var ren. Men Jesus talte da strengt til ham og sendte ham straks bort, i det han sa til ham: «Se til at du ikke sier dette til noen. Men gå og vis deg for presten og bær fram det renselsesofferet som Moses har påbudt, til et vitnesbyrd for dem.»

Men denne mannen greidde ikke å overholde Jesu ord, for han gikk ut i området han var i og begynteå kunngjøre underet som Jesus hadde gjort med ham i det vide og det brede. Jesus måtte derfor dra videre rundt i Galilea. Han kunne ikke lenger gå åpenlyst inn i noen by. Han var utenfor, på øde steder, og folk kom til ham fra alle kanter.

Jesus sa de samme tegn som han gjorde skulle følge oss som tror på han i dag. Men her svikter vi i oppfølgingen av Jesu ord, det er få under og tegn som skjer i vår midte i dag. Men i andre område på jorden skjer det med evangelister som samler tusenvis av mennesker og hvor nettopp under og tegn skjer i Jesus navn. Muslimene kommer til tro på Jesus, da de ser og opplever under som ingen andre har klart. Har vi for liten tro?

En dag til gikk i går og jeg fikk ikke noe «offer» til å helbrede i Jesu navn på min vandring. Men går vi ikke i ferdig lagte gjerninger ? Takk Jesus for din trofasthet selv om vi skulle svikte. Å leve i Jesu nærhet hver dag med våre liv gir oss glede og styrke. Han ser til våre hjerters tanker.

«Han kalte sammen de tolv og ga dem makt og myndighet over alle onde ånder, og til å helbrede sykdommer.» Luk 9,1