«Men han sa til meg: Vokt deg for det! Jeg er medtjener med deg og dine brødre profetene, og med dem som holder fast på ordene i denne boken. Gud skal du tilbe!» Åp 22,9

Bakgrunnen for disse ordene som engelen sa, var et budskap fra Jesus som engelen formidlet til Johannes, nemlig:

"Se, jeg kommer snart! Salig er den som holder fast på de profetiske ordene i denne boken.»

Det var da Jesu disippel, Johannes, som hørte og så alle disse tingene som han siden har skrev ned i Åpenbaringsboken, bare falt ned for å tilbe ved føttene til den engelen som hadde vist han alt dette. Engelen ville at Johannes skulle vite at det var kun en som skulle tilbes , Gud.

Dette gjelder også i dag for menneskeheten. Apostelen Peter sier det klart i Apgj. 4,12:

«Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.»

Det tydelig at det er kun frelseren Jesus Kristus som vi mennesker skal tilbed som vår frelser fra syndene våre.  Jesus er den eneste som kan gi oss frelse, utenom Ham er det -INGEN,INGEN,INGEN som kan gi oss frelse. Ingen avgudsdyrkere kan arve Guds rike, men dersom de omvender seg , kan de komme i inn i Guds himmelske bolig. Jomfru Maria eller andre helgener kan ikke tilby noen frelse. Det katolikkene gjør, er å be Jomfru Maria (og andre helgener) om forbønn for seg selv eller andre. Denne praksis har sitt fundament i det katolske kirkesyn: De tror Kirken er ikke bare er et fellesskap mellom de troende som lever her og nå, men også med alle de som har gått foran oss hjem til Gud (bl.a. de helgenene vi kjenner). Å be Jomfru Maria om forbønn er for en katolikk like selvfølgelig og naturlig som å be en god kristen venn om forbønn. Jeg tror vi må skille mellom de levende og de som er sovnet inn.  Frelsens valg, en omvendelse i Jesu navn, må gjøres mens en lever her på jorden, det er for sent når livet her på jorden er ute og vi flytter til vårt bestemmelsessted , som er det himmelske Paradis for de Jesu troende eller ned til Helvetets avgrunn for de som ikke trodde på Jesus.

«Men Abraham sa: Sønn, husk at du fikk dine goder i din levetid, likesom Lasarus fikk det vonde. Men nå trøstes han her, mens du pines.» Luk 16,25