"For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst da hverandre med disse ordene." 1 Tess 4,16-18.

«Men IKKE alle får bli med Herren, BARE de som GJØR HANS VILJE. (Matt 7:21) og LEVER et HELLIG LIV. For Herren fortalte meg: «Bare de som er helliggjort vil komme inn i Himmelens rike.(Hebr 12:14) Ingen vet verken dagen eller timen for når Jeg kommer og henter Mitt hellige folk, ikke engang englene vet det» (Matt 24:36)

På skjermen så jeg mennesker som løp rundt. I alle aviser og TV-nyheter sa de at «JESUS HAR KOMMETIGJEN» Skjermen ble slått av og Jesus avsluttet med å si: «Jeg kommer igjen for et helliggjort folk» Det var alt Han viste meg. Etter det tok Han meg med tilbake hit til jorden.

Med engler samlet rundt oss, begynte vi å gå ned den vakreste trappen; hvite trinn med blomster i. Jeg gråt hele veien ned og bønnfalt Jesus: «Herre, vær så snill, ikke forlat meg her. Ta meg med Deg??» Han svarte: «Min datter, nasjonene og familien din venter på deg. Min datter, du må gå tilbake i kroppen din. Du må motta livet, så du kan gå å vitne om det du har sett. Mange vil ikke tro deg, – mange VIL tro deg, men Jeg er ditt trofaste vitne. Jeg er med deg, og Jeg vil aldri forlate deg.»

Mens jeg var i himmelen, sa Jesus: «Jeg vil komme FOR Mitt hellige folk, og Jeg kommer snart forMin menighet.» Men for 2 uker siden(2010?) sa Herren til meg: «Jeg har så behag i hva du gjør, og at du oppfyller det Jeg sa til deg. Men ikke si til Mitt folk at Jeg kommer snart! Fortell Mitt folk at Jeg kommer ØYEBLIKKELIG!!!» Igjen sa Herren: «JEG KOMMER ØYEBLIKKELIG OG JEG KOMMER FOR ET HELLIG FOLK.

Si til Mitt folk at BARE DE HELLIGE, BARE DE HELLIGE VIL FÅ SE MEG!! Ikke vær stille; Fortsett å forkynn det Jeg har fortalt deg.»  (Sitat avAngelica Elizabeth Zambrano Mora fra Equador som fikk «møte Jesus» 2009)

Vi leser i Åpenbaringen flere steder : «Jeg kommer snart!». Derfor gjelder ordene i dag for oss også, bare Herren vet når «dagens drypp» vil bli oppfylt. La oss derfor alltid ha Jesu fred i oss – god helg!

«Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone.» Åp 3,11