"Dere menn: Elsk deres hustruer, likesom også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i Ordet, slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig." Efeserne 5:26-27

Jeg leste noe på «nettet» om en ung jente fra Equador som opplevet et møte med Jesus den 7. November 2009, 17 år gammel. Hun fikk se helvetet og himmelen og Jesus fortalte henne om ting som vi gjerne ikke tenker så mye over i dag. Blant annet sa Jesus til henne under oppholdet i helvete :

«Herren sa: «Min datter, det er også mennesker som kjenner Meg som er på vei til helvetetJeg spurte: «Herre, hvordan kan mennesker som kjenner Deg også komme hit?» Han svarte: «Den som har forlatt Meg og den som lever et dobbelt-livHan viste meg mennesker som er på vei til helvete. De var bundet på hender og føtter. De hadde alle hvite klær, men klærne deres var fillete, flekkete og rynkete. Jesus sa: «Min datter, se hvordan Mitt folk har gått bort fra Meg. Min datter, Jeg må fortelle deg at Jeg kommer ikke for å hente disse menneskene. Jeg har kommet for å hente et HELLIG FOLK, som er forberedt, uten flekker eller rynker, og uten urenheter.(Ef 5:26-27)

«Gå og si til dem at de må gå tilbake til de gamle stier»

Jeg så mange av mine onkler og mange andre mennesker som hadde forlatt Herrens veier. «Gå og fortell dem at Jeg venter på dem, og at de kan overgi sine byrder til Meg, for Jeg vil gi dem hvile.» Jesus gråt. «Min datter, de er på vei hit. Gå og si til dine onkler og til slekten din at de er på vei hit! Min datter, mange vil ikke tro deg, men Jeg er ditt trofaste vitne, Jeg er ditt trofaste vitne. Jeg vil ALDRI forlate deg. Selv om de ikke tror deg, Min datter, gå likevel å fortell dem sannheten, for Jeg er med deg. Jeg vil også vise deg hvordan menneskene kommer til dette stedet.» (Angelica Elizabeth Zambrano Mora.)

«Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er.» Åp 22,12