«Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene - et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun ga også sin mann, som var med henne, og han åt. Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og bandt dem om livet.» 1 Mos 3,6-7.

Eventyrene begynner alltid med ..»Det var en gang…..». Slik kan vi også begynne med de første menneskene på jorden, som Gud skapte og som han satte i et område, som ble kalt Edens hage. Siden Gud den allmektige skapte menneskene voksne med en gang, så hadde de ikke behov for barnepass av sine foreldre. Men skaperen Gud hadde stor omsorg for sine nye skapninger, så han kom hver kveld for å snakke med dem i hagen hvor de bodde. Tidlig forklarte Gud Herrentil mannen, Adam, at «av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men treet til kunnskap om godt og ondt, må du ikke ete av, for den dagen du eter av det, skal du visselig dø.» 

Så kommer dagens drypp inn med fortsettelsen på dette drama. Eva spiste av den forbudte frukten, men ingenting skjedde med henne da. Det var først da hennes mann Adam ble tildelt frukten og åt av den, at deres «øyne» ble åpnet og de oppdaget at de gikk nakne rundt om i hagen. Sin nakenhet hadde de aldri oppdaget før. Men nå hadde Guds ypperste skapninger på jord gjort Gud Herren imot , de hadde feilet, synden var kommet inn i menneskesinnet. Straffen ble at Gud drev dem ut av Edens hage og han satte englevakt rundt Edens hage.

Snipp, snapp, snute, så var det eventyret i Edens hage ute!  Men et nytt «eventyr» begynte for menneskene utenfor hagen. Adam og Eva fikk i oppdrag å oppfylle jorden og bli mange. Eva ble gravid og fødte barn til Adam. Tallet på menneskene ble mange med årene, men hvordan skulle Gud Herren gjenopprette det syndfrie forholdet til ham? Gud tåler jo ikke synd.

Løsningen ble at Guds sønn, som var hos sin Far i himmelen, som hadde vært skapermester til alt som ble til, også da Adam ble formet. Om Guds sønn, Jesus, var villig til å dø for menneskeheten, slik at hans syndfrie «offerblod» kunne sone for Adams syndefall i Edens hage, og da kunne Gud ta imot menneskeheten i Jesu navn.

Således ble et nytt «ekteskap» opprettet med den andre Adam, Jesus Kristus og hans brud, Menigheten.  Det første ekteskapet var mellom den første Adam og hans brud, Eva.  Det førstemennesket, Adam, ble til en levende sjel. Densiste Adam ble til en ånd som gir liv. (1 Kor.15,45)

«Men nå er Kristus reist opp fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. For likesom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til, bli gjort levende ved hans komme.» 1 Kor 15,20,22-23.

God helg og god påskefeiring!