"Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke." Johannes 1,7-10.

Når du hører om hvordan jorden ble til med tilhørende univers, da er det som å høre et eventyr, for slikt går jo ikke an å gjøre , tenker vi som mennesker.

I dagens drypp hører vi om en mann som kalles Johannes døperen. Han hadde en oppgave som han var tildelt av Gud for å utføre. Oppgaven hans var å vitne om lyset, det sanne lyset, han som vi i dag kaller Jesus Kristus , Guds sønn. Johannes visste at Jesus var kommet til verden for å opplyse hvert et menneske, at han var Messias Guds sønn.

Verden ble til ved hans ord , men verden ville ikke kjennes ved ham.

Johannes ropte ut til sitt folk:

«Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!» Matt 3,2 .

Han døpte folket som bekjente sine synder, han døpte dem med omvendelsens dåp, men poengterte at han som kom etter ham, han var større enn ham og han skulle døpe dem med Den Hellige Ånd. Johannes måtte bøte med livet fordi han hadde sagt sannhetens ord til kong Herodes om kona han hadde, som var kona til bror hans.

Jesus begynte med å reise rundt i landet Israel ved å fortelle dem om frelsens vei til Gud. Han sa at han var «Veien, sannheten og livet!» Ingen kunne eller kan komme til Faderen uten gjennom ham, Jesus Guds sønn. Jesus måtte også gi sitt liv for å løse ut oss syndige mennesker, slik at vi igjen kunne komme til Gud i himmelen, slik Adam og Eva fikk være i Paradiset i Edens hage. Hvem får så lov til å komme dit? Alle dem som tar imot Jesus og bekjenner troen på ham med munnen og i sitt hjerte tror at han er Guds sønn.

«Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Joh 1,12