«Og Gud, som kjenner hjertene, ga dem vitnesbyrd, idet han ga dem Den Hellige Ånd likesom oss.Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han også deres hjerter.» Apgj 15,9

To ord som er på mote i dag er FORURENSING OG MILJØTILTAK.

Millioner av kroner brukes årlig på tiltak mot forurensing og det skremmes fra ulikehold om at avgifter på maskiner som avgir gasser som forurenser miljøet må økes.

Men hva gjøres fra myndighetenes side for den indre forurensingen av menneskene i vårt land? Aviser og media for øvrig tjener store penger på «søppel» i form av annonser og reklame-snytter på tv etc. Porno av verste sort vises i beste sendetid på tv-skjermene. Her kommer ingen tiltak mot høyere avgifter på annonser etc av dette slag.

Jeg renset nettopp varmepumpen for støv. Det gjorde jeg pga en varsellampe som lyste og som bruksanvisningen til pumpen beskriver hva som da må gjøres.

Varmepumpen stoppet ikke, men den greidde ikke å yte så mye varme som den kunne gjøre om filter ble renset.

Er det ikke slik også med oss mennesker. Vi blir som sagt forurenset fra mange ulike hold hver dag, det være seg skittprat, banning og uhøflig framtreden på din daglige vandring. Som en levende kristen så møter vi på disse forurensingene hver dag og vårt beskyttelsesfilter som vi fikk av Jesus, lyser som lampen på varmepumpen. Da vet du at det er på tide og ta en stille stund med Jesus, slik at vi blir renset for all skitt og støv som er kommet inn igjennom vår samvittighet. Om vi ikke stopper opp og renser «samvittigheten» i Jesu blod, så vil du til slutt, slutte å «lyse av Jesus». Men som dagens drypp sier : «……, for ved troen renset han også deres hjerter.» Apgj 15,9.

«Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise,» Ef 5,15