"Kan du knytte Sjustjernens bånd eller kan du løse Orions lenker? Kan du føre Dyrekretsens stjernebilder fram i rette tid? Og Bjørnen med dens unger - kan du styre deres gang? Kjenner du himmelens lover? Fastsetter du dens herredømme over jorden? Kan du løfte din røst opp til skyen, så en flom av vann dekker deg?" Job 38:31-34

Pleiadene, eller «de syv søstre», sjustjernen, kan vi se i stjernebilde Tyren og er en stjernehop som befinner seg 440 lysår unna . Gud spurte Job om han kan knytte Sjustjernens bånd? I dag vet vi pga nåtidens teknikk og stjernekikkerter , at dette er en observerbar astronomisk realitet. Men på Jobs tid var det ingen på denne kloden som kunne ha viten om at pleiadene er «bundet sammen» uten skaperen selv, Gud , med mindre han hadde åpenbart det. Pleiadene er ikke sammen ved en tilfeldighet, men er i et system hvor stjernene er bundet sammen med «usynlige tråder». Så skulle stjernehimmelen være klar om kveldene nå, så kan disse pleiadene - sjustjernen – holde en enorm preken og som peker ut universets skaper og Gud og som holder oppe alt dette i universet.

Orion kalles den mest markerte og synlige av alle stjernebilder på himmelen, og den kan faktisk sees fra alle områder på jorden. Det som gjør denne stjernen interessant er det store tomme området nord i Orion Nebula. Denne himmelske hulen er så utrolig vakker at den kan ikke beskrives med ord. Åpningen på denne hulen sies å være 90000 ganger større enn jordens omkrets og noen stiller seg spørsmålet om dette kan være porten til det himmelske Jerusalem. Orion er lokalisert like under dyrekretsens bilde Tyren. Taurus.

Stjernenavnet Taurus sies å bety «Hans vidunderlige gjenkomst» . Konklusjonen vi kan trekke av dagens drypp er at Gud bruker Orion som et bindeledd og veiviser fra det store kosmos til vår egen lille planet. Gjennom denne himmelske korridor «hullet» tror mange av oss, at Jesus vil komme for å hente hjem sin brud, menigheten, fra jorden.

Dagens drypp gir oss tanker :

«Kjenner du himmelens lover? Fastsetter du dens herredømme over jorden?»

Hvilken mektig Gud vi har!

"Og han sa til mennesket: Se, å frykte Herren, det er visdom, og å fly det onde er forstand." Job 28,28