«For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp» (Jer 29,11).

Bekymringer av alle slag gjør oss mennesker urolige, og for mange fører dette til angst og depresjon. Jesus visste at menneskene rundt ham kunne bekymre seg over ting de møtte i livet og derfor sa han:

"Og hvem av dere kan med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde? Makter dere da ikke engang det minste, hvorfor er dere da bekymret for det andre?" Lukas 12:25-26

Vi må lære å stole på Jesus til alle tider, under alle omstendigheter, ja, vi må stole på ham av hele vårt hjerte. Når arbeidsdagen er slutt og du kjenner deg sliten og trett, også da sier du bare: Jesus, jeg stoler på deg!  Gjør du det, så overlater du tingene du ikke makter over i Jesu hender. Et liv i Jesu nærhet er ikke komplisert eller rotete om du har fokuset på Ham. Ting som før var bekymringsfullt og forvirrende mister makten over deg, fordi du er mottakelig for Jesus overstrømmende rikdommer som han legger ned i ditt hjerte.

Så vær ikke bekymret for morgendagen som du og jeg ikke kjenner , men som du vet at Jesus har full kontroll over. Nei, bare fortsett å gå. Gå så langt du kan se veien. Og når du er kommet dit, så ser du enda lenger. Ha tro til Gud, han kjenner oss bedre enn vi gjør. Vi legger denne helgen også over i Guds mektige hender og stoler på Jesus sine ord.

«Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!» Matt 11,28