«Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.» Joh 10,27

Hvordan kan en vite om røsten en hører på radio eller tv av en person er den som media sier han/hun var? Har en møtt den personen og sett og hørt ham/hun snakke, så kjenner du kanskje røsten igjen om du har hørt den noen ganger. Noen ganger hører jeg ikke hvem det er som ringer til meg, selv vedkommende som ringer kjenner meg på røsten. Vi er forskjellige i våre oppfatninger av samme ting, men det mest effektive resultatet er når vi er samstemte i konklusjonen som gjøres. Da er det kraft og stor virkning etterpå.

Tenker på resultatet som ble etter felles bønnesamling med de første Jesu-troende. Apostelgjerningene sier dette i kap. 4,31:

«Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med frimodighet.»

Hvordan kan vi høre at Jesus snakker til oss? Skal vi høre Jesu røst, så må vi først høre han til. Vi må være født på ny, slik at vi har vendt oss bort fra vårt gamle liv i verden. Vi er blitt en ny skapning i Jesus. Livet vi nå lever , det lever vi i Jesus Kristus. Han er vår Herre og Frelser. Jesus sa dette om oss som er kommet til tro på ham uten å ha sett ham ved våre fysiske øyner :

«Jesus sier til ham: Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.» Joh 20,29.

I det jeg tok imot Jesus som min frelser i mitt hjerte, ble det liv i min ånd, slik at Ordet ble levende for meg, når jeg leste i Bibelen. Før forstod jeg ikke noe av Bibelen , den var som en lukket bok. Jesus sier selv i Åp 3,20 :

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.»

Derfor er det viktig å omvende seg til Jesus om du hører han kaller deg i dag. Hebreerbrevet kap 3,7-8a  sier : "Derfor, som Den Hellige Ånd sier: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter - ..,"

Vi følger etter røsten til Jesus , slik at han kjennes ved oss .

«Jeg elsker Herren, for han hører min røst, mine inderlige bønner.» Sal 116,1