«Kom, la oss vende om til Herren! For det er han som har revet i stykker, men han vil også lege oss. Han slo, men han vil også forbinde oss. Han vil gjøre oss levende etter to dager. På den tredje dagen vil han reise oss opp, og vi skal leve for hans åsyn.» Hosea 6:1-2

Profeten oppfordrer sitt folk til å vende om til Herren! Han vet at Herren har tuktet dem for deres frafall fra ham, men samtidig vet profeten av erfaring at Herren vil lege dem og ta dem tilbake som sitt folk. Om vi ser tilbake på utviklingen med israelfolket de siste 2000 år, så ser vi at de ikke tok imot profetens Hosea’s ord : «Kom, la oss vende om til Herren!»

Jesus ble forkastet og korsfestet, de trodde ikke hans budskap om at han var Messias. Resultatet ble for dem full utdrivelse fra deres eget land Israel. Men siden 1948 er landet Israel igjen blitt til og fram til i dag blir de legt fra alle «sårene» de er blitt påført. Flere og flere jøder ser at Jesus er deres Messias og har omvendt seg og tatt imot ham som sin frelser.

Profeten sier at Herren vil gjøre dem levende igjen etter 2 dager, og når vi vet at for Herren er 1 dag som 1000 år, så da er jødene så nær, så nær opp til Messias gjenkomst til Jerusalem.

Vi som regnes som hedninger er også blitt medregnet i Guds menighet etter Jesu soningsverk på Golgata. Her er både «jøder og grekere» i samme flokk, den store hvite flokk, som en dag skal møte Jesus i skyen og siden feire bryllup i himmelen.

Om denne tiden sier Jesus : «Se, jeg driver ut onde ånder og helbreder syke i dag og i morgen, og den tredje dagen blir jeg ferdig.» Luk 13,32

Også her er det snakk om 2000 år , «i dag og i morgen».

Jødene er begynt å stemme i profeten Hosea’s ord: «Så la oss lære å kjenne Herren! La oss søke med iver å lære ham å kjenne! Hans oppgang er så viss som morgenrøden, og han kommer til oss som regnet, som et senregn som væter jorden.»

Vi som Jesu troende menighet stemmer i Åpenbaringen 22,20: «Han som vitner dette, sier: Ja, jeg kommer snart! Amen, ja kom, HerreJesus!»

Det er profetiske tider vi lever i anno 2017 og mer og mer av Guds profetier i Ordet vil bli oppfylt

"….Dere skal se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer." Mark 14,62