«Like til deres alderdom er jeg den samme, og til dere får grå hår, vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere, jeg vil bære og redde dere.» Jes 46,4

«Hele veien går han med meg. Å, hva kan jeg ønske mer? Kan jeg tvile på hans godhet når hans ledelse jeg ser? Himmelsk fred og salig trygghet i min Jesus har min sjel. For jeg vet, hva enn meg møter, Jesus gjør dog allting vel. Hele veien går han med meg, er min hjelp i all min nød. Gir meg nåde når jeg prøves, styrker meg med livets brød. Skulle enn mitt hjerte tørste, veien bli meg tung og lang, gledeskilder skal fra klippen springe frem så mang en gang. Hele veien går han med meg. Kjærlighet så stor og rik! Og til sist en evig hvile gir han meg i himmerik. Når jeg der skal fri, forklaret kaste meg for tronen ned, skal det fryde meg å minnes: Hele veien gikk han med!» (Fanny Crosby)

Denne sangen ble skrevet av Fanny Crosby ( 1820-1915) , som var en  amerikansk salmedikter. I hennes livstid greidde hun å skrive ca 8000 salmer.

En predikant bemerket sympatisk for henne: "Jeg tror det er en stor synd at kapteinen ikke gir deg synet, når han har "dusjet" så mange andre gaver over deg."

Da svarte hun raskt tilbake: «Vet du at hvis jeg hadde vært i stand til å lage en underskriftskampanje ved min fødsel, ville det ha vært at jeg skulle bli født blind?"

"Hvorfor?» spurte en overrasket predikant. «Fordi når jeg kommer til himmelen, vil det første ansiktet som noensinne skal glede mitt syn være av min Frelser.»

«Kom i hu de første ting, fra evighet! Jeg er Gud, og ingen annen. Jeg er Gud, og det er ingen som jeg, jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra eldgamle tider det som ikke er skjedd. Det er jeg som sier: Mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg.» Jes 46:9-10