«Men da de i en drøm ble varslet at de ikke skulle vende tilbake til Herodes, dro de en annen vei hjem til landet sitt.» Matt 2,12

De tre vismennene som gikk etter stjernen som viste dem til Jesus-barnet fikk beskjed i en drøm om ikke å reise innom kong Herodes, som kongen hadde bedt dem om da de spurte ham om hvor «kongebarnet» var født.

Vismennene tok drømmen på alvor å gikk ikke innom kongen på sin heimreise, men de dro en annen vei.

- En annen drøm hadde konen til Pontius Pilatus natten før Jesus ble dømt til døden, mens han satt på dommersetet, sendte hun bud til mannen sin med følgende beskjed: «Ha ikke noe å gjøre med denne rettferdige! For jeg har i natt lidd meget i drømme for hans skyld.» (Matt 27,19)

Resultatet ble at Pilatus toet sine hender overfor jødene og sa: «Jeg er uskyldig i denne rettferdige mannens blod. Dette får dere svare for.»

- Paulus var ute i et voldsomt uvær og skip og mannskap, samt passasjerene var i livsfare. En natt fikk Paulus et synlig besøk av en engel fra Gud som oppmuntret ham med følgende beskjed:

"Men nå ber jeg dere være ved godt mot, for ikke en sjel iblant dere skal gå tapt, men bare skipet. For i natt sto det for meg en engel fra den Gud som jeg tilhører og som jeg tjener, og sa: Frykt ikke, Paulus! Du må stå fram for keiseren. Og se, Gud har gitt deg alle dem som seiler med deg, som gave. Vær derfor ved godt mot, menn! For jeg stoler på Gud at det skal gå slik som det er sagt meg." (Apgj 27,22-25)

Gud bruker drømmer, syner og tiltale til menneskene for å gi dem orientering om ting som kommer til å skje.

- En kjent amerikansk president hadde flere «fornemmelser» i forbindelse med sitt eget dødsfall. Noen dager før han ble drept, fortalte den 16. amerikanske presidenten om en drøm han hadde, til sin livvakt. Han sa han så seg selv gående mot Det hvite hus, inntil han ble møtt av en gråtende folkemengde, og en menneskekropp omgitt av soldater. Da Abraham Lincoln i sin drøm, spurte en soldat hvem den livløse personen var, svarte soldaten at det var den amerikanske presidenten, som nettopp hadde blitt myrdet.

Ikke alle drømmene er fra Gud, men hendelser som en har vært opptatt med like i forveien for drømmene. Det beste er når du drømmer en drøm flere ganger, for da husker du den når du våkner og ikke bare det, men da står drømmen fast. Med andre ord, det vil skje før eller siden uten at vi kan forandre den.

Ha en drømmende helg om Guds fred og helliggjørelse blant oss kristne!

«Og når drømmen kom to ganger til farao, betyr det at saken er fast besluttet av Gud, og at Gud vil gjøre det snart.» 1 Mos 41,32