"For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham." Sal103:11-13

Kan du tenke deg en slik miskunnhet, som er så høy? Gjelder denne miskunnheten alle menneskene? Nei, bare over dem som frykter ham, som er glad i Gud.

Jesus kom ned til jorden for å gjenopprette forbindelsen mellom oss mennesker og Gud. Forbindelsen ble brutt ved syndefallet i Edens hage, da slangen lokket Eva til å spise av en forbuden frukt i hagen. Forbindelsen ble ikke brutt ved Eva’s fruktspising, det var først når den ansvarlige i Edens hage, Adam, spiste at synden ble åpenbart.

"Synd" (amartia) betyr feil eller å bomme på målet. Adam bommet på målet, han visste at om han spiste frukten, så var livet hans slutt med Gud. Allikevel så gjorde han det.

Det gikk flere tusen år før en frelser kom for å gjenopprette Adams synd. Det var Jesus, Guds egen sønn, som fikk oppdraget. Han kom til jorden, ble født av en kvinne og som ble et menneske, men dog uten synd. Han bommet ikke på målet, men prisen gjenopprettelsen var høy, han måtte betale med sitt eget syndfrie liv. Da han hang på korset og oppdraget hans var fullført, ropte han ut:

«Det er fullbrakt»!

Alle dem som kommer til Jesus og omvender seg fra synden i verden, dem gir han evig liv, dem som tror på hans navn. Derfor er vi som er født på ny og som har tatt imot Jesus som vår redningsmann, vi er berget for tid og evighet. Bare vi ikke bommer eller feiler på målet igjen og kommer utenfor Jesus sin nåde. Men selv da sier Guds ord i 1 Joh 2,1-2:

"Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens."