«Det skal ikke være noen fremmed gud hos deg, og du skal ikke tilbe utlendingenes gud.» Sal 81,10

 

Vi hører stadig fra en del av våre politikere at Norge nå er et multikulturelt samfunn, og det må vi alle ta inn over oss, mener de. For en tid tilbake kunne en lese i en avis at en politisk ungdomsleder oppfordret den daværende statsråd om å ansette imamer i norske fengsler, dette fordi Norge er et flerkulturelt samfunn og da mente han at det derfor bør være et religiøst tilbud til alle også i de norske fengslene. Men hva er grunnen til at en del politikere på liv og død skal omtale Norge som et multikulturelt samfunn. Det innebærer at Norge må tilpasse seg innvandrernes kultur, i stedet for at innvandrerne tilpasser seg norsk kultur.

Men Norge er ikke først og fremst et multikulturelt samfunn. Norge er et samfunn med en tusen år gammel kristen kulturell arv, som er en del av en enda eldre europeisk kristen kultur. I denne norske kulturen som gjennom de verdier den har forfektet, har dyrket frem det samfunn vi har i dag. Ja, det finnes noen kulturelle minoriteter og de skal vi ta hensyn til innenfor rammen av den kulturen vi har. Det er å lure seg selv med å omdefinere Norge til et multikulturelt samfunn, der en tar mer hensyn til mindretallet, en til flertallet.

Forleden dag gikk vi en tur i vår eminente furulund. Voksne og barn gikk tur langs stranden og solen skinte over skogkanten. Vi møtte en troende broder på veien og da ble det snakket om Jesus . Ja, det kan ikke være lenge før Jesus kommer tilbake for å hente sin brud, var ordene som vi snakket om. Det oppglødet våre hjerter å få snakke sammen troens ord , for vår frimodighet er ikke så veldig stor, når det gjelder å vitne om Jesus verk på Golgata.

Vi skiltes og gikk hver vår vei videre i furulunden. Men vi hadde ikke gått så mange meterne, før vi oppdaget tre menn som ikke var etnisk norske. En satt på en benk, den andre stod ved benken, mens den tredje satt på kne og brettet ut sin trøye på marken bak benken. Deretter begynte han å be til sin gud, ved å bøye seg til jorden og opp igjen, slik muslimene tilber sin gud.

Ja, dette hadde vi aldri opplevet før i vår furulund og da kom tankene inn om vårt nye «multikulturelt samfunn». Måtte vår iver for vår tro på Jesus slå ut i blomst, slik at hans kjærlighet kan smitte over på våre

Omgivelser.

«For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet.» Gal 5,13