«På en god dag skal du være ved godt mot, og på en ond dag skal du tenke på at Gud har gjort den også, like så vel som den andre, for at mennesket ikke skal finne ut noe om det som kommer etter.» Fork 7,14

I disse dager pågår årets skreifiske i Lofoten og det er noe alle med interesse for fisking, kan få oppleve en gang i livet.  Ingenting kan måle seg med den følelsen, når du kjenner det napper , og ombord haler man inn en stor flott skrei. Når en slik mulighet gis for den som digger friluftsliv og fiske , kan da stemme i med «dagens drypp» første setning.

Men hva med en motsatt dag, der fiskefangsten uteblir og bølgene går skyhøye og en «hobbyfisker» må mate fisken i stedet for å hale den inn over båtripa fra havet. Går det an at en dag kan være så forskjellig fra hverandre? Ja, det skjer nok ofte.

Likedan kan du en dag oppleve Guds nærhet så intens at du bare jubler ut i lovsang til Gud både med ord som er å forstå og ord som ånden synger ut. Slike dager oppleves ikke som noen onde dager, nei, da er det himmel på jord. Men neste dag kommer fiendens arme imot deg, og han bruker hvem han vil for å få deg ut av fatning. I slike stunder nytter det lite å se tilbake på gårsdagen, nei, da gjelder det å ha full rustning på seg, slik at vi kan stå imot de brennende pilene fra satan.

Carl Olof Rosenius er blitt regnet som en av de største av Sveriges lekpredikanter , han sa selv en gang , at få var de stundene da hans hjerte var fritt, trygt og salig, slik som det burde ha vært. Han har skrevet en sang hvor et av versene lyder slik:

«Vel skifter sol og skyer i hjertet ofte om, Snart Ordet meg fornyer, snart kald jeg er og tom. Men jeg har lært betrakte: Hos Gud det skifter ei! Jeg har nå lært forakte mitt hjertes ja og nei.»

«Men gled dere ikke over dette at åndene er dere lydige! Gled dere heller over at navnene deres er innskrevet i himmelen!» Luk 10,20