"Da sa Herren: Min Ånd skal ikke til evig tid gå i rette med menneskene. I sin villfarelse er de kjød, og deres dager skal være hundre og tjue år." 1 Mos 6,3.

Stemmer dette med fakta, når vi vet at menneskene ble og har blitt langt over 120 år siden da . Den som oppfyller dette skriftordet er Moses, han ble 120 år gammel. Han var 40 år da han rømte fra farao. Han var 40 år som gjeter i  ørken. Han var 40 år på vandring med sitt folk i Sinai-ørkenen til sammen ble han 120 år.

Men regner vi sammen jubelårene etter 3 Mos 25,10 så viser den følgende:

Et jubelår er hver 50.år. Fra Adam til Abraham regnes 40 jubelår. Fra Abraham til Jesus fødsel regnes 40 jubelår og fra Jesus fødsel til hans 2. komme til jorden regnes 40 jubelår, som til sammen blir 120 jubelår, dvs 6000 år.

6000 år regnes som den tid menneskene rår over jorden, etter de årene tar Herren over den fulle styringen.

- Konklusjonen på dagens drypp er at menneskene ble tildelt 120 jubelår , som tilsvarer 6000 år.

               

Kan dette tyde på at tiden for Jesu komme er kort! At det er lurt av oss troende å være klare, slik at vi er sikker på at vi er rede om basunen lyder! Det viktige er å ha sitt forhold til GUD og andre medmenneske i orden. Har vi noe uoppgjort med våre nærmeste eller andre, så må vi bli ferdig med det. Det er bare en måte Gud tilgir oss på, det betinger at vi tilgir  våre "fiender".

«Og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere.» Matt 6,12