«Men vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss» (1 Kor 2,12).

Er det enkelt å være en kristen i dagens samfunn? Du møter situasjoner i hverdagen som en må takle utfra et kristent ståsted. En lege er pålagt å utføre pasientens rettigheter, nekter legen så er det slutt på legejobben. Frisørdamen nektet å stelle håret til en etnisk norsk med hijab, hun fikk ikke rettens medhold og måtte betale for sin holdning. Bakeriet ville ikke lage en bryllupskake til et homofilt par, fordi dette gikk på deres tro. Det ble dømt for sitt standpunkt av statens rettsapparat.

En kristen skolelærer lærte elevene sine om skapelsen utfra Guds ord og skolen fikk påpakning om redegjøre for skolens undervisningsopplegg. Prester nektet å ha sin biskop som overordnet pga hans forståelse av Guds ord. Prestene fikk gå, men biskopen fikk bestå. «Folkekirken» er blitt så folkelig at selv en dåre skal ikke gå seg vill, men de får komme inn, og de får så gjøre akkurat som de vil. Er dette Guds vilje? Hva sier Ordet om denne tiden for disse tider?

«For det skal komme entid da de ikke skaltåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skalde ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem.» 2 Tim 4,3