«Det skjulte hører Herren vår Gud til, men det åpenbarte er for oss og for våre barn til evig tid, for at vi skal holde alle ordene i denne loven.» 5 Mos 29,29

Jesus tok vår skyld og våre sykdommer på seg for at vi skulle gå fri. Alle som har tatt imot Jesus som sin frelser har fått del i alle hans løfter i Guds ord, men hvorfor blir noen helbredet fra sykdommer , andre ikke? Ja, når jeg opplevde å få hjerteinfarkt og senere måtte fjerne galleblæren, da var mitt spørsmål til meg selv. Hva galt har du nå gjort siden dette rammet deg, du som proklamerer daglig at vi har fått legedom ved Jesu blod? Men det rare var at gjennom alt så kjente du Herrens nærhet på sykehuset og jeg fikk jo vitne om Jesus til leger og sykepleiere om hva Jesus hadde gjort for meg.

 

I dag satt jeg og leste et vitnesbyrd fra en kvinne som var troende og som ble rammet av hjernesvulst. Hun og mannen bad og fastet og sa ikke noe til barna da. De forventet et mirakel som ville gjøre henne frisk, slik at operasjon ikke ble nødvendig. Likevel viste det seg at hun måtte bli operert. Menigheten deres og flere andre brødre og søstre i Herren, begynte å rope til Gud. Men Herren hadde sine planer. Han brukte leger fra denne jorden, men hun fikk et løfte gjennom et profetisk ord: " Denne operasjonen er for å leve, ikke for å dø. Om kort tid vil alt gå bra." Med de ordene ble frykten borte fra henne og ga henne fred. Operasjonen var beregnet til 2 timer, men fakta ble hele 9 timer for henne. Bare timer etterpå fikk hun hjerneblødning og lå 9 dager i koma. Deretter ble hun flyttet til et annet sykehus og der lærte de henne å gå, snakke, spise og drikke. Hun kom snart hjem uten gåstol og i dag 3 år etter operasjonen kan hun gå, springe, snakke og jobbe. Legene sier at dette er Guds mirakel og hun fikk erfare at Gud følger sine planer. Derfor kom jeg til å minnes dagens drypp .

 

«Jesus så på dem og sa: For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud.» Mark 10,27

 

Ha en god og helbredende helg både til ånd, kropp og sjel!